BIM Collaborate

Phối hợp và cộng tác thiết kế để phân phối dự án thông minh hơn. Autodesk BIM Collaborate (Pro) cung cấp khả năng để nhóm dự án sắp xếp và thực hiện theo ý định thiết kế và đánh giá khả năng xây dựng bằng cách quản lý toàn bộ quy trình phối hợp và cộng tác thiết kế trên cùng một nền tảng.

LIÊN HỆ BÁO GIÁ TỐT NHẤT

hoặc gọi số 0912-699-592

BIM Collaborate là gì?

BIM Collaborate là phần mềm điều phối và cộng tác thiết kế dựa trên đám mây. Hỗ trợ kết nối các nhóm AEC, giúp bạn cùng nhau thực hiện theo ý định thiết kế và cung cấp các mô hình xây dựng chất lượng cao trên một nền tảng duy nhất..

 • Luôn cập nhật tiến độ thiết kế.
 • Đưa ra quyết định thông minh hơn với các thông tin chi tiết về dự án.
 • Đánh giá khả năng xây dựng với phát hiện xung đột tự động.

Một giải pháp trong
Một giải pháp trong Autodesk Construction Cloud

 

 So sánh giữa Autodesk BIM Collaborate và Autodesk BIM Collaborate Pro

 
Bản quyền phânf mềm Autodesk BIM Collaborate
Product design and manufacturing collection
Được phát triển từ BIM 360 Coordinate dành cho các nhóm để đánh giá mô hình, đưa ra phản hồi và tự động phân tích xung đột. Với các tính năng như:

 
 • Quản lý tài liệu dựa trên nền tảng đám mây: Đơn giản hóa quyền truy cập vào các bản vẽ 2D, mô hình 3D và tệp văn phòng có liên quan trong môi trường dữ liệu chung (CDE).
 • Quản trị tài khoản và dự án: Thiết lập và quản lý các team ở một nơi, có toàn bộ quyền truy cập và cấp quyền truy cập trên các dự án.
 • Dòng thời gian của dự án: Trao đổi dữ liệu giữa các nhóm trong các gói thiết kế, theo dõi tiến độ cho tất cả các bộ môn với ngày tháng và nội dung.
 • Quy trình làm việc tin cậy được quản lý: Kiểm soát dữ liệu thời gian thực mà nhà thiết kế và nhà tư vấn của bạn có quyền truy cập, để quản lý độ phức tạp, tránh thông tin sai và giảm công việc làm lại.
 • Phê duyệt tài liệu và kiểm soát phiên bản: Đảm bảo nhóm dự án luôn làm việc với các mô hình mới nhất với kiểm soát phiên bản tự động.
 • Phân tích thay đổi: Hiểu những thay đổi đã phát hành từ các team khác tác động đến công việc đang diễn ra như thế nào, trong bối cảnh đầy đủ của mô hình dự án.
 • So sánh phiên bản: Xem các phần tử được thêm, loại bỏ hoặc sửa đổi giữa các phiên bản theo các bộ môn bị ảnh hưởng và loại sửa đổi, trong bất kỳ trình duyệt web nào.
 • Chế độ xem mô hình combine: Điều hướng theo ngữ cảnh giữa các bản vẽ 2D và chế độ xem 3D với pan, orbit, đi bộ và hơn thế nữa.
 • Tự động phát hiện xung đột: Tải lên các mô hình để tự động phát hiện clash, xem kết quả trong clash matrix một cách tự động.
 • Tạo lập không gian phối hợp: Khám phá các tùy chọn, chạy phân tích xung đột và đánh giá khả năng xây dựng dựa trên các mô hình được chia sẻ mà không làm gián đoạn công việc của các nhóm khác.
 • Quản lý Issue: Xác định và chỉ định các mục hành động và quản lý tập trung các Issue đang mở.
 • Kết nối với Navisworks & Revit: Các Issue được tạo trong Design Collaboration và Model Coordination có thể được xem và xử lý trong Navisworks hoặc Revit (hiện chỉ khả dụng cho các dự án BIM 360).
 • Phân tích và thông tin chi tiết về dự án: Tận dụng các phân tích nâng cao từ dữ liệu dự án tập trung của bạn, xuất dữ liệu này nếu cần và sử dụng để xác định và giảm thiểu rủi ro.
Bản quyền Autodesk AEC Collection
Bản quyền Autodesk BIM Collaboration
Được phát triển từ BIM 360 Design dành cho các nhóm làm việc trực tiếp trên nền tảng cloud cùng nhiều bên với các phần mềm Revit, Civil 3D hoặc Plant 3D và quản lý trao đổi dữ liệu. Ngoài các tính năng như Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro còn có thêm các tính năng như:
 
 • Xem danh sách đầy đủ các tính năng và khả năng của BIM Collaborate ở cột bên trái, bao gồm quản lý tài liệu, tiến trình dự án, quy trình làm việc tin cậy được quản lý và hơn thế nữa.
 • Revit cloud worksharing: Làm việc trong thời gian thực với những người đóng góp trong các nhóm, bộ môn và múi giờ khác nhau bằng cách sử dụng Revit cloud worksharing. Kiểm tra các đối tượng hoặc Family Revit như bạn thường làm, sau đó đồng bộ hóa với file Central hoặc phát hành lên cloud để cùng làm việc nhanh hơn trên cùng một nền tảng tập trung.
 • Cộng tác cho Civil 3D: Tạo, chỉnh sửa và tham chiếu các tệp Civil 3D, phím tắt dữ liệu và xrefs giữa các nhóm, công ty và múi giờ trên đám mây. Sử dụng quy trình công việc quen thuộc thông qua Desktop Connector-Trình kết nối trên Máy tính để bàn.
 • Cộng tác cho Plant 3D: Chia sẻ an toàn các tệp AutoCAD Plant 3D giữa các nhóm, công ty và khu vực khác múi giờ. Tổ chức tập trung các dự án, xem các thay đổi trong trình duyệt web và duy trì các yêu cầu tuân thủ.
 • Khi sử dụng các dịch vụ cùng làm việc trên cloud như Revit Cloud Worksharing, Collaboration cho Civil 3D và Collaboration cho AutoCAD Plant 3D:
  • Các dự án trên BIM 360 sẽ hỗ trợ Revit 2018.3 trở lên, Civil 3D 2020.2 trở lên và AutoCAD Plant 3D 2021 trở lên.
  • Các dự án trên nền tảng hợp nhất (Autodesk Construction Cloud) sẽ hỗ trợ Revit 2018.3 trở lên, Civil 3D 2020.5.1 trở lên và AutoCAD Plant 3D 2021 trở lên.


 

Các câu hỏi thường gặp

 
Các mô-đun trong Autodesk BIM Collaborate
 • Autodesk Docs
 • BIM 360 Document Management
 • Design Collaboration
 • Model Coordination
 • BIM 360 Design Collaboration
 • BIM 360 Model Coordination
 • Glue
 • Insight
 • Administration
Các mô-đun trong Autodesk BIM Collaborate Pro
 • Autodesk Docs
 • BIM 360 Document Management
 • Design Collaboration
 • Model Coordination
 • BIM 360 Design Collaboration
 • BIM 360 Model Coordination
 • Glue
 • Insight
 • Administration
 • Revit Cloud Worksharing (RCW)
 • Collaboration for Civil 3D (C4C3D)
 • Collaboration for Plant 3D (C4P3D)
Trình duyệt và thiết bị được hỗ trợ cho cả 2 phần mềm
 • Hỗ trợ hầu hết các trình duyệt hiện tại; Trình duyệt 64 bit được khuyến nghị để có trải nghiệm xem tối ưu
 • IPhone (5S +) Air, Pro, Mini 2 trở lên
 • Thiết bị Android hỗ trợ WebGL

Các chức năng nổi bật của Autodesk BIM Collaborate và BIM Collaborate Pro

 
Tính năng BIM Collaborate

Kiểm soát truy cập mạnh mẽ


Quản lý nhóm, dự án và tài khoản ở một nơi. Truy cập an toàn vào dữ liệu có liên quan với tính năng kiểm soát tự động để giữ cho các nhóm tập trung.

BIM Collaborate tính năng

Quyền truy cập được dân chủ hóa vào dữ liệu thiết kế

Đưa thông tin phù hợp cho đúng đối tượng với các thư mục có cấu trúc và các công cụ cấp quyền mạnh mẽ.

Phân tích thay đổi nâng cao

Phân tích thay đổi nâng cao


Hiểu những thay đổi giữa các bộ môn ảnh hưởng đến công việc theo kế hoạch như thế nào bằng cách combine các mô hình khác nhau ở chế độ xem 2D hoặc 3D.

Dòng thời gian tổng thể của dự án

Dòng thời gian tổng thể của dự án


Dễ dàng xem ngày tháng và nội dung của các gói thiết kế dùng chung, quản lý việc trao đổi dữ liệu trên các dự án đa ngành.

Đồng nhất Issue giữa Revit, Naviswork và Collaborate

Đồng nhất Issue giữa Revit, Naviswork và Collaborate

Xem và giải quyết các vấn đề được giao cho bạn từ đám mây trực tiếp trong Revit hoặc Navisworks cho quy trình làm việc vòng kín.


 

Tạo lập không gian điều phối

Khám phá các tùy chọn thiết kế bằng cách chạy phân tích xung đột dựa trên các mô hình được chia sẻ trong các thư mục được tách riêng các thử nghiệm thiết kế khỏi công việc đang diễn ra trực tiếp.


Thông tin có giá trị chi tiết về dự án

Đưa thông tin phù hợp cho đúng đối tượng với các thư mục có cấu trúc và các công cụ cấp quyền mạnh mẽ.


Kết nối với xây dựng

Lưu trữ và quản lý tất cả dữ liệu dự án, cho dù được tạo trong Revit, Civil 3D hay AutoCAD Plant 3D, tại một vị trí để nâng cao hiệu quả trong quá trình bàn giao.

 Tính năng chỉ có ở Autodesk BIM Collaborate Pro

 
Revit Cloud Worksharing


Revit Cloud Worksharing

 

Di chuyển chia sẻ công việc lên đám mây để đồng tác giả Revit nhanh hơn, mượt mà hơn. Sử dụng dữ liệu BIM để cải thiện khả năng xây dựng hạ nguồn.

Cộng tác cho Civil 3D


Cộng tác cho Civil 3D

 

Đưa thông tin phù hợp cho đúng đối tượng với các thư mục có cấu trúc và các công cụ cấp quyền mạnh mẽ.

Cộng tác cho Plant 3D


Cộng tác cho Plant 3D

 

Truy cập an toàn vào các tệp AutoCAD Plant 3D giữa các nhóm và duy trì các yêu cầu tuân thủ trong môi trường dữ liệu chung dựa trên đám mây.

Tại sao nên chọn mua phần mềm Autodesk tại OneCAD Vietnam?

Với sứ mệnh cung cấp các giải pháp toàn diện ứng dụng phần mềm Autodesk nhằm tối ưu hóa quy trình công việc, OneCAD Vietnam lấy kỹ thuật và dịch vụ là giá trị cốt lõi, sự thành công và tín nhiệm của khách hàng là tiền đề của sự phát triển bền vững. Đội ngũ chuyên gia Kỹ thuật với trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết và đầy kinh nghiệm, được chứng nhận năng lực từ Autodesk, chúng tôi luôn nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, sự hợp tác lâu dài và vững mạnh.

OneCAD là Nhà cung cấp ủy quyền cao nhất (Gold Partner) và Đối tác chiến lược của Autodesk tại Việt Nam, chỉ tập trung vào phần mềm này và cung cấp giải pháp toàn diện trong việc ứng dụng phần mềm Autodesk. Do vậy chúng tôi hỗ trợ giá tốt nhất thị trường cho các dự án Autodesk, đồng thời chúng tôi luôn có đội ngũ Kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình cài đặt và sử dụng.

Bên cạnh đó, OneCAD là Nhà cung cấp ủy quyền duy nhất tại Việt Nam có Trung tâm đào tạo ủy quyền có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp chứng chỉ sử dụng phần mềm Autodesk chính hãng, chứng chỉ này được chứng nhận bởi Autodesk và có giá trị quốc tế. Đồng thời với nguồn học viên được đào tạo theo chuẩn Autodesk, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bộ phận nhân sự khi Quý công ty có nhu cầu tìm kiếm ứng viên cho các vị trí thích hợp.

Đặc biệt, chúng tôi là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được hãng chứng nhận năng lực, ủy quyền cung cấp các dịch vụ và giải pháp toàn diện ứng dụng phần mềm Autodesk.

Download OneCAD BrochureGiới thiệu về OneCAD

Webinar "Kiểm soát xung đột với BIM Collaborate - Navisworks và bóc tách khối lượng trên nền tảng cloud"

Tận dụng sức mạnh của các giải pháp Autodesk để kiểm soát xung đột và bóc tách khối lượng trên nền tảng...

Giới thiệu tính năng mới của AUTOCAD 2022

Vừa qua ngày 23/03/2021, phiên bản mới nhất 2022 của phần mềm AutoCAD là AutoCAD 2022 đã được Autodesk...

Cập nhật chính sách cho phần mềm Autodesk EAGLE

Eagle là giải pháp của Autodesk ứng dụng trong thiết kế mạch điện, trước đây, phần mềm này được phân...

Các chính sách mới cho chương trình Multi-user Trade-In (với kế hoạch gia hạn Multi-user subscription và Network maintenance)

Autodesk tiếp tục áp dụng nhiều chương trình nhằm hỗ trợ khách hàng trong diễn biến đại dịch Covid-19...

Xem thêm
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592