Đào tạo phần mềm Autodesk

Ngày 20/06/2016, ONECAD Viet Nam chính thức trở thành Trung tâm đào tạo Ủy quyền của Autodesk tại Việt Nam

Autodesk Authorized
Training Center

Ngày 20/06/2016, ONECAD Viet Nam chính thức trở thành Trung tâm đào tạo Ủy quyền của Autodesk tại Việt Nam. ONECAD Viet Nam có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp chứng chỉ sử dụng phần mềm Autodesk chính hãng trong các lĩnh vực Cơ Khí & Xây Dựng, và chứng chỉ này có giá trị quốc tế.
Đào tạo autocad ủy quyền

Đào tạo sinh viên

ONECAD Viet Nam nhận định rằng, Sinh viên là lực lượng nồng cốt cho nguồn nhân lực sau này. Sự bồi dưỡng và đào tạo không thể một cách máy móc từ sách vở mà chúng ta phải tìm tòi và nghiên cứu. Trước tình hình phát triển hiện nay, kỹ năng sử dụng máy tính nói chung và kỹ năng thiết kế 3D & 2D nói riêng, ứng dụng phần mềm thiết kế trong việc học là hết sức cần thiết. Sau khóa học, ONECAD Viet Nam sẽ cấp cho học viên chứng chỉ sử dụng phần mềm Autodesk có giá trị trên toàn thế giới.

Đăng ký và nhận ưu đãi từ OnecadVN

Đào tạo doanh nghiệp

ONECAD Viet Nam với đội ngũ là chuyên gia và các kỹ sư được đào tạo trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên sâu cho từng doanh nghiệp với sản phẩm đặt thù của từng doanh nghiệp. Quá trình đào tạo có thể từ 2-3 tháng, đảm bảo sau khóa học, học viên có thể làm việc tốt, rút ngắn thời gian làm việc từ 15 -20% so với thời gian trước đây.

Liên hệ ngay với chúng tôi
Trung tâm đào tạo Autodesk ủy quyền
Chứng nhận đào tạo Autodesk
Chứng nhận trung tâm đào tạo từ Autodesk
Chứng chỉ Autodesk
Chứng chỉ sử dụng phần mềm Autodesk
(sử dụng toàn cầu)
 
4.5 bởi 7549 người xem
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 091-501-7181