AutoCAD Civil 3D

AutoCAD® Civil 3D® supports BIM (Building Information Modeling) to enhance the efficiency of civil engineering design and construction materials.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

hoặc gọi số 0919-019-964

Why use AutoCAD Civil 3D?

AutoCAD Civil 3D 2019 provides a powerful new set of tools for optimizing design, improving project quality, and speeding up workflow.
Save time

Accelerate work progress

Improve the quality and accuracy of the project, optimizing the design.
MAINTAIN MORE CONSISTENT DATA

Control more data

Automatically provide project support tools, reduce errors on documentation.
respone faster

Edit quickly

Accelerate the design speed, reduce work time,

Enjoy the best deals at OneCadVN

BIM design tool for civil engineering

AutoCAD® Civil 3D® provides BIM support tools for civil engineering. Reduce design time, make adjustments, or make modifications.
Advanced roundabout design

Advanced roundabout design

Bring new roundabout designs into Civil 3D.
 
Corner cleanup for corridors

Corner cleanup for corridors

Easily model shapes at interior/exterior corners.
Pressure pipe networks

Pressure pipe networks

Tools for pressure network creation.
Drafting standards

Drafting standards

Use an extensive library of CAD civil drafting styles.
 
Property data to corridor solids

Property data to corridor solids

Automate data and information changes.
Crossing pipe labels for profiles and section views

Crossing pipe labels for profiles and section views

Label where gravity and pressure pipes cross. (video: 4:58 min.)
Geospatial analysis

Geospatial analysis

Advanced mapping and analysis functionality.
Surface modeling

Surface modeling

Use tools for dynamic surface creation.
Reality capture

Reality capture

Use point clouds to digitize as-built features.

and many other functions are waiting for you to explore ...

AutoCAD® Civil3D® 2019

AutoCAD Civil 3D 2019 provides a powerful new set of tools for optimizing design, improving project quality, accelerating detailed design and streamlining.
civil-3D-2017

AutoCAD Civil 3D 2019

BIM software dedicated for civil engineering design.
CONSULTING PRODUCTS

Tư vấn và giải pháp

BIM và giải pháp từ Autodesk

BIM và giải pháp từ Autodesk

Phối hợp dự án và cộng tác tốt hơn với các bên liên quan, tạo ra một quy trình làm việc hiệu quả, mô hình hóa 3D với đầy...

Những tính năng mới trong Civil 3D - OneCAD News #134

Autodesk đã chính thức phát hành phiên bản Autodesk Civil 3D 2025. Đây là một bản phát hành đầy thú vị...

Những tính năng mới trong Civil 3D 2025

Autodesk đã chính thức phát hành phiên bản Autodesk Civil 3D 2025. Đây là một bản phát hành đầy thú vị...

Hướng dẫn Sử dụng Data Shortcut trong Civil 3D với Autodesk BIM Collaborate Pro

Data Shortcut không chỉ là công cụ quan trọng để chia sẻ dữ liệu, mà còn là cơ sở cho việc làm việc cộng...

Những điểm mới trong Autodesk Docs tháng 01/2024 - OneCAD News#122

Hãng Autodesk luôn đặt ra mục tiêu giúp đội ngũ của bạn làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Dưới đây...

Xem thêm
Send Request now 0919-019-964