Quản lý thông tin tài sản trên mô hình BIM

BuildTab FMs cung cấp giải pháp quản lý thông tin tài sản dựa trên mô hình BIM. Qua đó giúp chủ đầu tư và đơn vị vận hành tận dụng được thông tin hình học và phi hình học của mô hình, đồng thời tiếp tục cập nhật thông tin tài sản trong suốt quá trình vận hành công trình.
Giải pháp Digital Twins

BIM ở giai đoạn vận hành


Quy trình BIM mang lại rất nhiều lợi ích cho dự án trong suốt vòng đời của dự án, với mục tiêu giúp Chủ đầu tư sở hữu một bản sao kỹ thuật số Digital Twins của công trình. Sau khi nhận được mô hình BIM hoàn công với đầy đủ các thông tin cần thiết tính đến giai đoạn hoàn công công trình.

Mô hình BIM hoàn công sẽ là thông tin đầu vào cho phép Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành có nguồn thông tin ban đầu về tài sản của công trình, tận dụng cho giai đoạn vận hành.

Quản lý tài sản trên mô hình BIM

Giải pháp EAM trên nền tảng BIM


Hệ thống EAM (Enterprise Asset Management) trên nền tảng BIM sẽ cho phép người dùng tận dụng được các thông tin hiện có trên mô hình BIM, bao gồm cả thông tin hình học và phi hình học. Sau đó có thể tận dụng các thông tin này làm thông tin đầu vào của các tài sản và tiếp tục cập nhật thông tin này trong suốt quá trình sử dụng công trình.

BuildTab FMs cung cấp giải pháp quản lý thông tin tài sản hiệu quả trên nền tảng BIM

Đính vị trí tài sản trên mô hình

Gán tài sản trên mô hình BIM


BuildTab FMs cho phép người dùng tận dụng mô hình BIM như một bản đồ 3D kỹ thuật số, có thể gán các tài sản lên các object trên mô hình - qua đó có thể định vị vị trí của tài sản một cách trực quan. Người dùng cũng có thể sử dụng các công cụ đo đạc trực quan của mô hình ngay trên nền tảng BuildTab FMs.

Hệ thống cũng cho phép sử dụng các thông tin phi hình học của mô hình BIM để làm dữ liệu khởi tạo tài sản, tiết kiệm thời gian và tận dụng được nguồn dữ liệu sẵn có.

Quản lý thông tin tài sản trên mô hình

Quản lý thông tin tài sản


BuildTab FMs cung cấp đầy đủ các công cụ để người dùng quản lý tài sản một cách chuyên nghiệp. Cho phép quản lý nhiều trường thông tin như: mã tài sản, trạng thái, hạn bảo hành, ngày lắp đặt... ngoài ra cũng cho phép đính kèm các tập tin, tài liệu liên quan.

Hệ thống cũng cung cấp cách thức quản lý các trường thông tin cho từng tài sản (parameter) hoặc theo danh mục (category shared parameter), cho phép quản lý các dữ liệu có cấu trúc và đồng bộ với các trường thông tin từ mô hình BIM.

Quản lý lịch sử bảo trì

Truy cập lịch sử tài sản


Hệ thống lưu lại và hiển thị trực quan vòng đời, lịch sử tương tác và các công tác bảo trì tài sản.

Ngoài ra cũng có thể xây dựng mối quan hệ giữa các tài sản một cách trực quan, giúp người quản lý và kỹ thuật viên hình dung được mối liên hệ giữa các tài sản và xây dựng kế hoạch quản lý một cách hiệu quả.

Tích hợp IoT và Camera giám sát

Sẵn sàng tích hợp IoT


BuildTab FMs cung cấp một hệ thống cơ sở dữ liệu linh hoạt, cho phép người dùng tích hợp các hệ thống thông minh IoT sẵn có.

Hệ thống cũng cho phép người dùng tích hợp hiển thị các hệ thống camera giám sát vào các tài sản.

Các sản phẩm liên quan


BuildTab FM

BuildTab là giải pháp quản lý thông tin và bảo trì tải sản được phát triển để tận dụng tối đa thông tin từ mô hình BIM. Giúp người dùng mở rộng và khai thác giá trị từ mô hình 3D BIM hoàn công.

Xem chi tiết

4.5 bởi 12756 người xem
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0919-019-964