Tại sao thiết kế và lập trình sản xuất lại đi đôi với nhau ?
Việc các phần mềm thiết kế và lập trình sản xuất không được liên kết chặt chẽ đã dẫn đến không đạt hiệu quả trong sản xuất. Ngày nay, việc chọn lựa các phẩn mềm CAM tích hợp phù hợp với phần mềm thiết kế sẽ giúp cho các công ty hoặc các xưởng làm việc hiệu quả tiết kiệm và cải thiện lợi nhuận hơn.
Tính năng mới của Inventor 2022 Send To Fusion 360
“Send to Fusion 360” trong Inventor 2022 giúp mở rộng dữ liệu và làm cho dữ liệu có giá trị hơn đối với người dùng, các nhóm sản xuất, đối tác khách hàng của bạn.
Sử dụng Generative Design để thiết kế đồ gá cho gia công với phần mềm Fusion 360
Thiết kế sản phẩm - 27/04/2020 11:30:21 SA
Tìm cách tốt nhất để giữ chặt chi tiết của bạn khi gia công có thể là một trong những quá trình khó khăn nhất của quy trình. Với sự hỗ trợ của Generative Design trong Fusion 360 giúp việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều
UA Architech
- 16/02/2020 10:13:48 CH
Thành công của UA Architec không thể không nhắc đến công nghệ Generative Design. Generative Design đã đóng vai trò then chốt trong quá trình thiết kế, tạo ra một cấu trúc vừa nhẹ vừa bền bỉ. Generative Design là quá trình sử dụng các thuật toán trên phần mềm máy tính, nhằm đưa ra nhiều biến thể của một bản thiết kế, dựa trên những ràng buộc và dữ liệu cũng như là tham số đầu vào.
Tại sao người dùng phần mềm Inventor nên sử dụng Generative Design
Thiết kế sản phẩm - 19/12/2019 2:16:13 CH
Generative design gần đây đã trờ thành một trong những công nghệ thiết kế đáng tin cậy và là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo để cho ra được từ hàng chục đến hàng ngàn tùy chọn thiết kế khác nhau dựa trên những ràng buộc và giá trị đầu vào mà người kỹ sư quy định.


Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592