CDE Handbook

Vì sao chủ đầu tư nên sở hữu CDE (Môi trường dữ liệu chung) ?

Một dự án hiệu quả phải đáp ứng các tiêu chí về mục tiêu đầu tư, phù hợp với nhu cầu của chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và trong phạm vi nguồn lực tài chính cho phép, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình.

Top 5 lợi ích chủ đầu tư nhận được khi áp dụng môi trường dữ liệu chungDưới đây là kết quả khảo sát được thực hiện trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam, được trích từ bài viết “Đánh giá ảnh hưởng của rủi ro trong giai đoạn thiết kế đến hiệu quả dự án thực hiện theo hình thức thiết kế - thi công ở Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử bộ xây dựng.

Tiêu chí Chỉ tiêu đo lường Kết quả thống kê khảo sát
Tiến độ Chênh lệch tiến độ Khoảng 35.3% tiến độ thi công theo thời gian thực tế thường trễ trong khoảng 4%-6% so với kế hoạch
Tốc độ thi công Khoảng 45.8% cho rằng khối lượng thi công dao động trong khoảng 10% so với khối lượng dự kiến
Thời gian chậm trễ do cung ứng vật tư Khoảng 35.3% cho rằng xảy ra khoảng 2 lần
Chi phí Chênh lệch chi phí giữa giá trị hợp đồng và giá trị thanh toán Khoảng 38.56% cho rằng chênh lệch giữa giá trị hợp đồng và giá trị thanh quyết toán từ 2%-4%
Chi phí trên m2 sàn thi công Khoảng 52% cho rằng mức trung bình từ 5tr VND/m2 – 7tr5VND/m2
Chi phí phát sinh Khoảng 41% cho rằng chi phí phát sinh ở mức trung bình từ 1.5%-2.5% tổng chi phí
Chất lượng Sự tương thích giữa chất lượng chủ đầu tư mong muốn và thực tế hoàn thành Khoảng 44% cho rằng đáp ứng được 90-99%
Sự đáp ứng các tiêu chuẩn trong quá trình thi công Khoảng 79% cho rằng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn trong quá trình thi công
Sự phù hợp về chất lượng công trình sau khi hoàn thành Khoảng 58% cho rằng chất lượng công trình sau hoàn thành là phù hợp


Bảng thống kê các tiêu chí đo lường hiệu quả dự án

Ta có thể thấy thực trạng thực hiện dự án hiện nay đang còn khá nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án. Do đó việc ứng dụng các công nghệ và các giải pháp mới cho ngành xây dựng như công nghệ chế tạo và lắp ghép mô-đun, ứng dụng quét 3D, ứng dụng điện toán đám mây làm việc cộng tác trong ngành xây dựng, ứng dụng giải pháp môi trường dữ liệu chung (CDE),…là điều cần thiết. Môi trường dữ liệu chung là một giải pháp tuyệt vời để giúp Chủ đầu tư nâng cao hiệu quả dự án trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong bài viết này OneCADVN sẽ trình bày 5 lợi ích Chủ đầu tư nhận được khi áp dụng CDE.

Cải thiện tiến độ dự án

Việc sử dụng môi trường dữ liệu chung sẽ giúp đảm bảo thông tin mà các bên nhận được luôn là mới nhất và đáng tin cậy. Thông tin càng chính xác và đáng tin cậy sẽ giúp cho nhóm thiết kế hạn chế việc đặt ra nhiều giả thuyết hơn, giảm bớt thời gian làm rõ các vấn đề liên quan trong quá trình thiết kế cũng như hạn chế thực hiện các công việc lặp lại. Các rủi ro trong quá trình thiết kế và xây dựng được giảm thiểu góp phần cải thiện tiến độ dự án.

Theo dõi tiến độ dự án
Theo dõi tiến độ dự án

Giảm chi phí phát sinh trong dự án

Với một nguồn thông tin đáng tin cậy, các bên tham gia dự án và Chủ đầu tư luôn nhìn chung một hướng và hiểu rõ ý tưởng của nhau. Điều này sẽ giúp kiểm soát tốt chất lượng thiết kế, hạn chế các sai sót về thiết kế gây phát sinh chi phí thiết kế lại hoặc xây dựng lại các hạng mục trong dự án.

Cải thiện khả năng phối hợp giữa các bên tham gia dự án

Các bên tham gia dự án sẽ dễ dàng xác định được phạm vi công việc của mình trong dự án. Theo sát được tiến độ dự án đã đề ra. Cập nhật các thông tin liên quan một cách nhanh chóng. Chủ đầu tư cũng dễ dàng theo dõi và kiểm soát các thông tin thiết kế, yêu cầu xử lý các vấn đề phát sinh trong dự án.

Tăng khả năng phối hợp

Tăng khả năng phối hợp

Cải thiện chất lượng dự án

Bằng việc áp dụng Môi trường dữ liệu chung (CDE) các sai sót trong dự án được giảm thiểu. Tiến độ thực hiện được tối ưu cho phép các nhóm phân bổ và lập kế hoạch chính xác các nguồn lực như lao động và vật tư để theo sát tiến độ dự án đảm bảo dự án luôn được thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn đã đề ra. Đem đến chất lượng tốt nhất cho Chủ đầu tư.

Đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu trong dự án

Tất cả các dữ liệu từ giai đoạn thiết kế, lên kế hoạch, xây dựng và vận hành đều được lưu trữ trên một nguồn dữ liệu duy nhất. Hạn chế sự mất mát dữ liệu qua các giai đoạn của dự án. Tất cả các dữ liệu sẽ được nằm gọn trong lòng bàn tay của Chủ đầu tư khi áp dụng môi trường dữ liệu chung (CDE). Chủ đầu tư có thể truy xuất lại các thông tin cần thiết ở các giai đoạn trước đó một cách nhanh chóng. Hiểu rõ lý do của các sự thay đổi đã được ra trong dự án của mình.

Khi dự án kết thúc, chủ đầu tư là người sở hữu Project Data của dự án. Dễ dàng bàn giao đến đơn vị vận hành và tiếp tục sử dụng kho lưu trữ lịch sử của dự án. Ngoài ra trong quá trình thiết kế và thi công, Chủ đầu tư hoàn toàn nhận được những báo cáo, dashboard chi tiết rõ ràng, nhằm đánh giá được những rủi ro hiện tại và đưa ra quyết định khắc phục kịp thời.

Hoàng Nghị
Tổng hợp


4.5 bởi 11364 người xem

Các sản phẩm liên quan


Autodesk Docs

Quản lý tài liệu dựa trên nền tảng đám mây và môi trường dữ liệu chung. Autodesk Docs hiện có sẵn trong bộ AEC Collection hoặc được phân phối riêng lẻ.

Xem chi tiết

BIM Collaborate

BIM Collaborate (Pro) cung cấp khả năng để nhóm dự án sắp xếp, thực hiện theo ý định thiết kế và đánh giá khả năng xây dựng bằng cách quản lý toàn bộ quy trình phối hợp và cộng tác thiết kế trên cùng một nền tảng.

Xem chi tiết

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592