Inventor Professional - AnyCAD


Tính năng AnyCAD trong Inventor  Professional

Autodesk Inventor Professional có thể mở được hầu hết các phần mềm thiết kế 3D khác mà không cần phải chuyển qua một định dạng trung gian nào, chức năng này được đặt tên là AnyCAD.

  • Tiết kiệm thời gian khi trao đổi và sử dụng dữ liệu từ nhiều phần mềm khác nhau. Có thể nhận tập tin từ các đối tác và sử dụng trực tiếp ngay cả khi họ sử dụng một phần mềm thiết kế khác.
  • Giữ lại tính liên kết giữa các tập tin, khi có bất kỳ sự thay đổi nào từ tập tin gốc nó cũng sẽ được cập nhật tự động vào phần mềm Inventor.
  • Giảm thiếu thất thoát dữ liệu khi không cần phải chuyển đổi qua các định dạng trung gian như STEP hay IGES.
  • Mở tập tin trong phần mềm Inventor để có thể sử dụng những tính năng khác chỉ hỗ trợ cho phần mềm này (ví dụ các tính năng mô phỏng, gia công trong bộ Autodesk PDMC).