One AutoCAD in Collection


Phần mềm AutoCAD

Bộ sản phẩm Product Design & Manufacturing Collection (PDMC) và AEC Collection đã bao gồm phần mềm thiết kế CAD nổi tiếng nhất thế giới - AutoCAD.

AutoCAD giờ đây đã được tích hợp miễn phí 9 bộ toolset dành cho các ngành kỹ thuật chuyên biệt, hỗ trợ tăng tốc tối đa cho việc thiết kế.

(các phần mềm sẽ luôn được cập nhật phiên bản mới nhất)

Xem thêm về sản phẩm AutoCAD