PDMC giải pháp thiết kế 3D


Thiết kế mô hình 3D bằng tham số đã chứng tỏ nhưng ưu điểm nổi trội trong thời đại công nghệ ngày nay.

  • Dễ dàng xây dựng thư viện các chi tiết hiệu quả.
  • Thay đổi thông số kích thước của mô hình trực tiếp.
  • Liên kết đồng bộ giữa thiết kế 2D và 3D.
  • Thống kê các chi tiết trong mô hình: theo loại, theo vật liệu, theo kích thước,...
  • Mô phỏng chuyển động cơ cấu hoạt động, tháo lắp.
  • Ngoài mô hình hóa sản phẩm, mô hình còn được tái sử dụng trong các công đoạn tính toán, mô phỏng, gia công,... tối ưu về hiệu quả của sản phẩm cuối và cả hiệu quả trong gia công.
Xem thêm về phần mềm Inventor