Inventor Professional - Topology


Inventor Professional tích hợp công cụ Topology / Shape Generator giúp các kỹ sư tối ưu vật liệu và khối lượng trên các chi tiết.

Tối ưu chi tiết