Quản lý dữ liệu thiết kế với Vault


Phần mềm quản lý dữ liệu Vault hỗ trợ các nhà thiết kế và kỹ sư trong việc tổ chức dữ liệu các dự án, quản lý tài liệu, theo dõi các bản sửa đổi, phân quyền và cộng tác cùng làm việc một cách đơn giản và bảo mật hơn.

  • Nơi tập trung quản lý các bản vẽ, thiết kế kỹ thuật.
  • Tích hợp trực tiếp vào các phần mềm thiết kế của Autodesk (AutoCAD, Inventor...).
  • Tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng.
  • Quản lý phân quyền linh hoạt.
  • Bảo mật dữ liệu thiết kế.
  • Tạo ra các bản sao của thiết kế một cách nhanh chóng, bảo toàn tính toàn vẹn của tập tin gốc.
Xem thêm về phần mềm Vault