Manufacturing for BIM


BIM (Building Information Modeling) là một quy trình được ứng dụng trong ngành xây dựng, giúp các kỹ sư thiết kế và quản lý công trình thông qua một mô hình 3D duy nhất. Mô hình 3D này sẽ mang rất nhiều chi tiết và thông tin. Manufacturing for BIM là một thuật ngữ chỉ việc xuất các mô hình bên các phần mềm cơ khí để sử dụng trong mô hình BIM, với Autodesk, đó là sự kết nối giữa Inventor và Revit.

  • Hỗ trợ đơn giản hóa, lượt bớt chi tiết mô hình để sử dụng trong Revit.
  • Xuất sang các định dạng rfa (family), asdk để sử dụng trực tiếp trong Revit.
  • Điều chỉnh mô hình theo các LOD khác nhau.
  • Thiết lập các đầu kết nối ra vào, hỗ trợ thiết kế MEP trong Revit.
  • Nhập các thông số metadata của tác giả, nhà sản xuất, và các thông tin khác...