PDMC - Mô phỏng CAE với Inventor Nastran In-CAD


Inventor® Nastran® cung cấp các công cụ phân tích phần tử hữu hạn (FEA) chuyên nghiệp cho các kỹ sư và nhà phân tích. Hỗ trợ các bài toán mô phỏng bao gồm nhiều loại phân tích, chẳng hạn như ứng suất tuyến tính và phi tuyến, động lực học và truyền nhiệt.

Công cụ được tích hợp trực tiếp trong môi trường CAD, hạn chế tối đa thời gian và tăng hiệu quả làm việc khi dễ dàng mô phỏng và điều chỉnh thiết kế mà không cần chuyển đổi giữa các phần mềm khác nhau.

Bộ tính Nastran được mua lại từ NASA với độ uy tín cao, đảm bảo về kết quả. Hỗ trợ mô phỏng đa dạng nhiều loại vật liệu khác nhau từ kim loại đến cao su,...
Các chức năng và bài toán tiêu biểu:
 • Frequency response
 • Impact analysis
 • Normal modes
 • Prestress normal modes
 • Random vibration fatigue
 • Nonlinear static and transient response
 • Automated drop test
 • Surface contact
 • Composites
 • Transient response
 • Random response