PDMC - Inventor CAM HSM


Phần mềm Inventor® CAM (tên cũ là HSM) đơn giản hóa quy trình gia công với các khả năng milling, turning, và mill-turn 2,5 và 5 trục được nhúng trực tiếp trong môi trường CAD.

Được tích hợp những tính năng tiên tiến:

  • Adaptive clearing
  • 2.5- and 3-axis milling
  • 4- and 5-axis milling
  • Turning and mill-turn
Đặc biệt: hỗ trợ gia công với mô hình từ nhiều phần mềm thiết kế CAD 3D khác với chức năng AnyCAD của Inventor. Inventor CAM được tích hợp trong bộ PDMC, bạn sẽ không phải tốn thêm chi phí đầu tư một phần mềm gia công khác.