PDMC - Tính dung sai với Inventor Tolerance Analysis


TÍnh dung sai gia công

Inventor Tolerance Analysis là phần mềm phân tích dung sai của Inventor được thiết kế để đánh giá việc biến đổi kích thước trong quá trình gia công (dung sai).

Công cụ có sẵn trong bộ sản phẩm PDMC.
 

Tính dung sai 2