Fusion360 - Thiết kế trên nền tảng Cloud


Fusion360 là nền tảng thiết kế 3D tiên tiến của Autodesk dựa trên nền tảng đám mây, bạn có thể thiết kế các chi tiết thông qua hàng loạt các công cụ mô hình hóa chuyên nghiệp trên nhiều loại thiết bị và hệ điều hành khác nhau.

Fusion360 có thể làm việc mượt mà với Inventor và tận dụng những thế mạnh của nhau để mang lại kết quả công việc tốt nhất.