Inventor Shared View


Autodesk Inventor được tích hợp một phương pháp đơn giản và an toàn để làm việc cùng nhau như một nhóm thông qua một "đại diện trực quan" của mô hình, được gọi là Shared View, người được chia sẻ có thể xem được mô hình trên bất kỳ đâu và trên nhiều loại thiết bị khác nhau.