Trung tâm khảo thí chứng chỉ Autodesk Certified Professional

OneCAD Vietnam là trung tâm khảo thí ủy quyền của Autodesk - Certiport trong việc tổ chức thi chứng chỉ Autodesk Certified Professional, chứng chỉ cấp độ cao nhất cho người dùng cuối có giá trị sử dụng trên toàn thế giới.


Chứng chỉ Autodesk Professional

Chứng chỉ Autodesk Certified Professional

"Chứng nhận cấp độ CAO NHẤT của Autodesk về kỹ năng sử dụng phần mềm"

Với một xã hội tiến bộ cùng nền công nghiệp hiện đại, hợp tác với đối tác nước ngoài thì làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế là điều tất yếu. Để đạt được những tiêu chuẩn này thì mỗi cá nhân kỹ sư phải sở hữu những kỹ năng chuyên nghiệp nhất, và những kỹ năng này sẽ được xác nhận thông qua các chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Đối với Autodesk, hãng đề xuất ra chứng chỉ Certfied Professional nhằm tạo thành một tiêu chuẩn chuyên nghiệp cho những kỹ sư đang sử dụng phần mềm của hãng. Chứng chỉ được cấp ở các môn: AutoCAD, Inventor, Civil 3D, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP Mechanical, Revit MEP Electrical.

> Xem chi tiết về chứng chỉ Autodesk Certified Professional tại website autodeskatc.vn
>  Dịch vụ đào tạo và triển khai phần mềm Autodesk cho doanh nghiệp.

Chứng chỉ Revit Professional
Trao chứng chỉ professional Cofico
Thi Revit Professional Cofico
Chứng chỉ Revit Professional Coteccons
Tư vấn chứng chỉ: 091-501-7181 - training@autodeskatc.vn

Đã được trang bị bởi

Chứng chỉ Professional đang dần trở thành tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp xây dựng.
Nhà thầu trang bị chứng chỉ Professional
Chứng nhận đào tạo Autodesk
Chứng nhận trung tâm đào tạo từ Autodesk
Chứng chỉ Autodesk
Chứng chỉ sử dụng phần mềm Autodesk
(sử dụng toàn cầu)
 
Chứng chỉ Revit Professional
Chứng chỉ Revit Professional
(chứng nhận từ Autodesk)
Chứng chỉ Inventor professional
Chứng chỉ Inventor Professional
(chứng nhận từ Autodesk)

Xem thêm chi tiết về chứng chỉ Autodesk tiêu chuẩn quốc tế tại
www.autodeskatc.vn
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592