Vietnam Journal of Autodesk Solutions


Tuyển dụng Kế toán

Tuyển dụng - 15/02/2023 4:36:26 CH - 1,0 phút để đọc
OneCAD Việt Nam tuyển dụng vị trí Kế toán

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và Chuyên viên kỹ thuật

Tuyển dụng - 07/02/2023 10:05:00 SA - 4,4 phút để đọc
OneCAD Vietnam tuyển dụng nhân viên kinh doanh và chuyên viên kĩ thuật với nhiều quyền lợi hấp dẫn

Tuyển dụng nhân viên Marketing Specialist

Tuyển dụng - 01/02/2023 8:37:02 SA - 0,9 phút để đọc
Tuyển dụng vị trí Marketing

Tuyển dụng Technical Support (Design & Manufacturing)

Tuyển dụng - 24/09/2022 10:46:15 SA
OneCAD Viet Nam hiện đang tuyển dụng vị trí Technical Support với nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng - 24/09/2022 10:08:24 SA
OneCAD đang tuyển dụng các vị trí sau cho phòng kinh doanh:

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng - 24/09/2022 9:46:39 SA
OneCAD hiện đang tuyển dụng vị trí kế toán với mô tả, yêu cầu và quyền lợi như thông tin dưới đây

Tuyển dụng Technical Support (Design & Manufacturing)

Tuyển dụng - 02/04/2022 3:36:39 CH
OneCAD Viet Nam hiện đang tuyển dụng Technical Support (Design & Manufacturing) với nhiều quyền lợi hấp dẫn. Hãy apply CV ngay hôm nay để trở thành 1 thành viên của OneCAD team nhé!

Tuyển dụng Technical Specialist (Pre-sales) - Architecture Engineering & Construction

Tuyển dụng - 02/04/2022 3:14:41 CH
OneCAD Viet Nam hiện đang tuyển dụng Tuyển dụng Technical Specialist (Pre-sales) - Architecture Engineering & Construction với nhiều quyền lợi hấp dẫn. Hãy apply CV ngay hôm nay để trở thành 1 thành viên của OneCAD team nhé!

Tuyển nhân viên Sales

Tuyển dụng - 02/04/2022 2:50:52 CH
OneCAD Viet Nam hiện đang tuyển dụng Nhân viên sales với nhiều quyền lợi hấp dẫn. Hãy apply CV ngay hôm nay để trở thành 1 thành viên của OneCAD team nhé!

OneCAD Viet Nam tuyển dụng Technical Specialist - mảng Autodesk Construction Cloud

Mời bạn về ngôi nhà chung OneCAD Viet Nam. Hiện tại chúng tôi cần tuyển dụng vị trí Technical Specialist (Pre-sales) - mảng Autodesk Construction Cloud với các mô tả công việc, yêu cầu và quyền lợi như sau:

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa

Tuyển dụng - 31/07/2020 7:25:44 SA
Tuyển dụng thiết kế đồ họa không yêu cầu kinh nghiệm Cần tuyển một bạn cho phòng Marketing (full-time hoặc parttime). Nhận các bạn sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo để phát triển thêm.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm Autodesk

Tuyển dụng - 01/04/2019 8:10:44 CH
OneCAD Vietnam đang tìm kiếm đồng đội ở vị trí nhân viên kinh doanh tại TP.HCM


Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592