Chương trình Autodesk Partner giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm được các đối tác chuyên môn có thể hỗ trợ bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh và sản xuất bằng công nghệ đến từ Autodesk.

Tối đa hóa thành công của doanh nghiệp cùng Autodesk Partner

Chương trình Autodesk Partner (được cập nhật vào tháng 2/2018) là chương trình dành cho các đối tác ủy quyền của Autodesk, những đơn vị được hãng chứng thực và hợp tác trong việc cung cấp bản quyền phần mềm Autodesk. Chương trình phân thành 3 cấp độ (tier): Reseller, Gold và Plantinum. Cấp độ sẽ phản ánh mức độ đầu tư chuyên môn của đối tác vào trình độ kỹ thuật và đội ngũ hỗ trợ - tư vấn khách hàng.

Cấp độ Reseller là cấp độ dành cho các đối tác có mức độ đầu tư và được tập huấn ở mức độ tối thiểu nhất để có thể phân phối phần mềm Autodesk ở mức độ cơ bản. Đối tác ở cấp độ Reseller có thể cung cấp phần mềm Autodesk ở một số mảng cơ bản và vẫn có thể áp dụng các chương trình khuyến mãi từ hãng. Đây là cấp độ dành cho các đơn vị mới bắt đầu hợp tác với Autodesk trong việc cung cấp bản quyền phần mềm, 1 thị trường có thể có rất nhiều Reseller với mức độ đầu tư khác nhau về kỹ thuật và hỗ trợ phần mềm Autodesk. Việc đăng ký để trở thành Reseller tương đối đơn giản.

Cấp độ Gold Partner là cấp độ dành cho các đối tác có mức độ đầu tư chuyên sâu về các phần mềm Autodesk ở các mảng cơ bản và các mảng chuyên ngành (cơ khí, xây dựng, giải trí). Gold Partner sẽ được làm việc và nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ Autodesk ở rất nhiều hạng mục. Đối tác sẽ cần chứng minh được trình độ kỹ thuật, chuyên môn và các yếu tố kinh doanh phần mềm Autodesk với các tiêu chí đánh giá rất khắc khe từ hãng. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có 3 Gold Partner và là cấp độ cao nhất hiện tại ở thị trường này.

Khi làm việc với các đối tác ở cấp độ Gold Partner trở lên doanh nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất đối với các phần mềm Autodesk về: giá tốt nhất thị trường, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu. Đặc biệt tại OneCAD Vietnam - Gold Partner, chúng tôi còn là trung tâm đào tạo phần mềm Autodesk ủy quyền, và là Gold Partner duy nhất có chứng nhận này, chúng tôi mong muốn mang lại sự hỗ trợ toàn diện nhất cho khách hàng.

Cấp độ Platinum Partner là cấp độ Partner cao nhất của Autodesk trên thế giới, các đối tác ở cấp độ này thường chỉ xuất hiện ở các thị trường rất lớn đang sử dụng phần mềm Autodesk (tại Việt Nam chưa có đối tác nào đạt tới cấp độ này).
 


OneCAD is Gold Partner
Để tìm kiếm và xác thực Partner của Autodesk vui lòng truy cập ở đây.
Xem xác thực Gold Partner của OneCAD Vietnam ở đây.


4.5 bởi 7757 người xem
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0919-019-964