Áp dụng BIM và CDE trong giai đoạn thi công: Áp dụng BIM hiệu quả trong dự án xây dựng thông qua CDE của Autodesk
- 31/01/2023 1:17:22 CH
BIM và CDE là giải pháp hiệu quả giúp quản lý hồ sơ và các thông tin liên quan đến công trình. Tạo ra một nơi lưu trữ tập trung của tất cả các bên liên quan. Đảm bảo các thông tin được thông suốt, hạn chế sai sót trong trao đổi, giúp dự án được đi đúng hướng.
Autodesk BIM Collaborate và BIM Collaborate Pro giải pháp tăng cường khả năng phối hợp trên nền tảng Autodesk Construction Cloud
- 06/06/2022 3:06:06 CH
Autodesk BIM Collaborate và BIM Collaborate Pro là 2 sản phẩm mới thuộc nền tảng Autodesk Construction Cloud cung cấp các giải pháp về quản lý dữ liệu thiết kế theo dòng thời gian thực, kiểm tra xung đột tự động và phối hợp làm việc trên nền tảng đám mây trong Revit, Civil 3D, AutoCAD Plant 3D.
Khái quát về môi trường dữ liệu chung CDE
- 18/06/2021 12:58:00 CH
Môi trường dữ liệu chung (CDE) là một kho lưu trữ trung tâm, nơi chứa thông tin dự án xây dựng. Nó mang đến luồng thông tin duy nhất cho dự án và được sử dụng để thu thập, quản lý, cộng tác và chia sẻ thông tin dự án với nhóm dự án.
BIM và giải pháp từ Autodesk
- 21/04/2021 8:55:42 SA
Phối hợp dự án và cộng tác tốt hơn với các bên liên quan, tạo ra một quy trình làm việc hiệu quả, mô hình hóa 3D với đầy đủ thông tin và kết quả dự án được cải thiện chỉ là mới là một số lợi ích của việc sử dụng quy trình BIM.


Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592