Một số thuật ngữ trong BIM và Revit

BIM - Building Information Modeling, quy trình quản lý thông tin mô hình xây dựng là một khái niệm đang xuất hiện dày đặc trong ngành xây dựng hiện nay. Các công ty đều đang đặt mục tiêu áp dụng mô hình BIM trong doanh nghiệp để tăng sức cạnh tranh và cải tiến chất lượng / hiệu suất làm việc chung.

Cùng với mật độ thông tin dày đặt như vậy, việc xuất hiện một số thuật ngữ nhằm đơn giản hóa câu chữ cũng là điều dễ hiểu, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thuật ngữ thường gặp với BIM.

 • BIM (Building Information Modeling): là một khái niệm chỉ một quy trình thiết kế, quản lý và ứng dụng mô hình kỹ thuật số của công trình, thiết lập các thông tin của các cấu kiện vào mô hình phục vụ cho nhiều mục đích trong suốt quá trình phát triển dự án.
 • BIM 3D: BIM với mô hình hình học 3 chiều (3D model).
 • BIM 4D: mô hình BIM 3D cộng thêm thông tin về tiến độ xây dựng.
 • BIM 5D: Mô hình BIM 4D cộng thêm thông tin về chi phí xây dựng.
 • BIM 6D: Mô hình BIM 5D cộng thêm thông tin về quản lý vòng đời của dự án.
 • BEP (BIM Execution Plan): bộ kế hoạch phát triển dự án tiêu chuẩn được chuẩn bị bởi các chủ đầu tư hay nhà thầu, làm cơ sở cho việc thực hiện BIM trước và sau khi ký hợp đồng dự án.
 • PEP (Project Execution Plan): thiết lập chiến lược quản lý một dự án cụ thể, mô tả quy trình, các bước thực hiện, yêu cầu và thủ tục ưu tiên ở mỗi giai đoạn.
 • PIP (Project Implementation Plan): văn bản trình bày về năng lực IT và nhân lực của nhà cung cấp EIR (là một phần của hợp đồng BIM trước khi thi hành) bởi mỗi tổ chức đấu thầu cho dự án.
 • PIM (Project Infomation Model): mô hình thông tin xây dựng BIM được phát triển trong giai đoạn thiết kế và xây dựng của dự án.
 • CAD (Computer Aided Design): nền tảng thiết kế kỹ thuật trên máy tính, CAD là khái niệm chung chỉ 2D CAD và 3D CAD.
 • CDE (Common Data Enviroment): nguồn thông tin chung của dự án, được sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý và chia sẻ tài liệu, mô hình... của dự án đến các cá nhân và phòng ban liên quan.
 • LOD (Level of Detail): mức độ chi tiết của các đối tượng đồ họa trong mô hình BIM.
 • LOI (Level of Infomation): mức độ chi tiết của các thông tin phi đồ họa trong mô hình BIM.
 • BIM Level 0: thiết kế được hỗ trợ bởi CAD thông qua các đường nét và văn bản để tạo ra các bản vẽ 2D và lịch biểu, sự trao đổi thông tin có thể trên giấy hoặc điện tử nhưng không có các tiêu chuẩn và quy trình thống nhất.
 • BIM Level 1: thiết kế được hỗ trợ bởi CAD trong bản vẽ 2D hoặc 3D (tùy nhu cầu) với một số dữ liệu thông tin ghi chú đính kèm. Các dữ liệu được chia sẻ và quản lý theo một số tiêu chuẩn nhất định.
 • BIM Level 2: thiết kế được hỗ trợ trong môi trường 3D với các dữ liệu được đính kèm trong mô hình theo từng bộ môn riêng biệt. Mô hình được quản lý và chia sẻ theo các bộ tiêu chuẩn thống nhất giữa các bên làm việc.
 • BIM Level 3: là một khái niệm vẫn trong quá trình được định nghĩa. Về cơ bản chỉ một mô hình làm việc hợp tác bao gồm mô hình dự án 3D kết hợp với các thông tin tiến độ xây dựng (4D), chi phí (5D) và những thông tin chi tiết hơn để quản lý vòng đời của cả dự án (6D) - kết hợp với các công đoạn bảo trì, thay thế các đối tượng trong dự án.
 • IFC (Industry Foundation Classes): IFC là một chuẩn dữ liệu trung gian, được chuẩn hóa để trao đổi và chia sẻ mô hình BIM, đang được định hướng để trở thành một tập tin tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các thông tin về hình học và các dữ liệu liên quan.

Mô hình BIM

Các sản phẩm liên quan


Revit

Revit

Phần mềm Revit® là phần mềm được thiết kế dành cho BIM (Building Information Modeling) bao gồm các tính năng thiết kế kiến trúc, MEP, kỹ thuật kết cấu và xây dựng.

Xem chi tiết

Architecture, Engineering & Construction Collection

Architecture, Engineering & Construction Collection

Bộ sưu tập các phần mềm phục vụ thiết kế kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng với các công nghệ tiên tiến bật nhất.

Xem chi tiết

BIM Collaborate

BIM Collaborate

BIM Collaborate (Pro) cung cấp khả năng để nhóm dự án sắp xếp, thực hiện theo ý định thiết kế và đánh giá khả năng xây dựng bằng cách quản lý toàn bộ quy trình phối hợp và cộng tác thiết kế trên cùng một nền tảng.

Xem chi tiết

Autodesk Docs

Autodesk Docs

Quản lý tài liệu dựa trên nền tảng đám mây và môi trường dữ liệu chung. Autodesk Docs hiện có sẵn trong bộ AEC Collection hoặc được phân phối riêng lẻ.

Xem chi tiết

Autodesk Build

Autodesk Build

Autodesk Build là một nền tảng dựa trên đám mây có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào, cho phép các nhóm tham gia dự án hợp tác và duy trì kết nối bất kể họ đang ở đâu.

Xem chi tiết

Autodesk Takeoff

Autodesk Takeoff

Bóc tách khối lượng từ 2D và 3D với một nền tảng duy nhất. Tạo cạnh tranh với việc đưa ra chi phí chính xác và phù hợp thông qua công cụ bóc tác khối lượng trên nền tảng đám mây của Autodesk.

Xem chi tiết

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0919-019-964