Webinar "Inventor and 3ds Max"
Tin OneCad VN - 12/19/2020 11:30:00 AM
Tham gia webinar để hiểu rõ hơn các thủ thuật khi rendering với Inventor và 3ds Max.
Giải pháp thiết kế từ 2D đến 3D - lập trình gia công trong MỘT bộ phần mềm của Autodesk
Sản phẩm Autodesk - 10/19/2020 4:06:34 PM
Giải pháp thiết kế cơ khí nằm trong một bộ phần mềm toàn diện của Autodesk, bao gồm cả AutoCAD, Inventor, 3DsMax, CAM... mang lại giải pháp tối ưu về đồng bộ và chi phí


Send Request now 0912-699-592