Cài đặt phần mềm phiên bản Single User

Để tải bộ cài, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau.
Sau khi giải nén với Browser download hoặc bắt đầu cài đặt với Download now bạn sẽ có giao diện cài đặt như sau:

Giao diện cài đặt Autodesk

Chọn Install và thực hiện các thao tác tiếp theo.
Một số lưu ý:

  • Chọn sản phẩm hoặc thành phần để cài đặt.
  • Chỉ định nơi các tập tin được cài đặt sẽ được đặt. Nếu bạn không muốn sử dụng đường dẫn cài đặt mặc định, hãy chỉ định đường dẫn cài đặt mới. (Tên đường dẫn không thể vượt quá 260 ký tự).
  • Quá trình này có thể mất vài phút. Nếu quá trình này có vẻ bị trì hoãn, hãy đảm bảo chương trình không chờ bạn đóng ứng dụng khác.

Cài đặt 1

Lưu ý chọn đầy đủ các module cần sử dụng.

cài đặt 2

Cài đặt 3

Sau khi hoàn tất cài đăt, khởi động phần mềm, phần mềm sẽ yêu cầu bạn nhập serial number và product key để kích hoạt.

Enter serial number

Nhập serial number

Lưu ý:

  • Product Key sẽ phụ thuộc vào phiên bản phần mềm đang sử dụng. Ví dụ: đối với phần mềm Inventor Professional phiên bản 2018 sẽ có Product Key “797J1” nhưng đối với phần mềm Inventor Professional phiên bản 2017 sẽ có Product Key “ 797I1”.
  • Nhập thêm Email quản lý để xác nhận trên hệ thống Autodesk nếu phần mềm yêu cầu.

Hotline hỗ trợ kỹ thuật:

1-800-7181 (line 2)
Hoặc gửi mail về: Technical@onecadvn.com

Phần mềm hỗ trợ

Ultraviewer
Teamviewer

Đường dẫn hữu ích

Autodesk Virtual Agent
Tài khoản Autodesk
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592