Autodesk Build

Kết nối dữ liệu, quy trình làm việc giữa các nhóm. Phần mềm quản lý xây dựng để thực hiện hiện trường và quản lý dự án cho phép bạn cộng tác liền mạch và cung cấp các thông tin cho dự án xây dựng đúng thời hạn, đúng ngân sách.

LIÊN HỆ BÁO GIÁ TỐT NHẤT

hoặc gọi số 0912-699-592

Autodesk Build là gì?

Autodesk Build là một giải pháp trong nền tảng Autodesk Construction Cloud, cung cấp các công cụ hỗ trợ kết nối giữa các đội nhóm để thực hiện các công việc tại hiện trường - truy suất các thông tin và quản lý dự án.

  • Đảm bảo các dự án đi đúng hướng; cải thiện sự hợp tác và giảm thông tin sai lệch, lỗi và làm lại.
  • Theo dõi tất cả các vấn đề ở cùng một nơi và giải quyết chúng sớm hơn với các quyết định chính xác hơn.
  • Phát triển các chương trình an toàn để áp ​​dụng tại công trường.
  • Kết nối dữ liệu quản lý dự án và thực hiện hiện trường với các hoạt động chi phí để hiểu nguyên nhân gốc rễ và phạm vi tác động chi phí.

Một giải pháp trong
Một giải pháp trong Autodesk Construction Cloud

 

Autodesk Construction Cloud - Nền tảng hàng đầu để quản lý xây dựng

Tìm kiếm phần mềm quản lý xây dựng lý tưởng có thể xem là một nhiệm vụ đầy thách thức. Dường như mỗi...

Autodesk Build - Lựa chọn của các nhóm xây dựng hàng đầu

Một số công ty dẫn đầu trong ngành xây dựng như APTIM, Barton Malow và Boldt đang chuyển sang sử dụng...

Giới thiệu các tính năng mới cập nhật trên Autodesk Construction Cloud

Vào ngày 21/7/2021, Autodesk đã thông báo rằng họ đã cho update hơn 40 tính năng trên nền tảng Autodesk...

Tại sao Môi trường dữ liệu chung (CDE) lại cần thiết cho dự án của bạn?

Môi trường dữ liệu chung (CDE) là một kho lưu trữ trung tâm, nơi chứa thông tin dự án xây dựng. Nó mang...

Xem thêm
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592