Autodesk Build

Kết nối công trường và văn phòng. Quản lý tất cả các vấn đề về thiết kế, chất lượng và an toàn từ một nơi.

LIÊN HỆ TƯ VẤN TẢI BẢN DÙNG THỬ

hoặc gọi số 0912-699-592

Autodesk Build là gì?

Autodesk Build là một giải pháp trong nền tảng Autodesk Construction Cloud, cung cấp các công cụ hỗ trợ kết nối giữa các đội nhóm để thực hiện các công việc tại hiện trường - truy xuất các thông tin và quản lý dự án.

  • Đảm bảo các dự án đi đúng hướng; cải thiện sự hợp tác và giảm thông tin sai lệch, lỗi và làm lại.
  • Theo dõi tất cả các vấn đề ở cùng một nơi và giải quyết chúng sớm hơn với các quyết định chính xác hơn.
  • Phát triển các chương trình an toàn để áp ​​dụng tại công trường.
  • Kết nối dữ liệu quản lý dự án và thực hiện hiện trường với các hoạt động chi phí để hiểu nguyên nhân gốc rễ và phạm vi tác động chi phí.

Một giải pháp trong
Một giải pháp trong Autodesk Construction Cloud

 

Workflow của Autodesk Build

 

Cải thiện quản lý xây dựng và trao quyền cho tất cả thành viên với các nhóm, quy trình công việc và dữ liệu được kết nối

 

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Đảm bảo các dự án đi đúng hướng; cải thiện sự hợp tác và giảm thông tin sai lệch, lỗi và làm lại.

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng

Theo dõi tất cả các vấn đề ở một nơi và giải quyết chúng sớm hơn. Giảm chi phí làm lại và giữ cho các dự án đúng tiến độ.

Quản lý an toàn

Quản lý an toàn

Phát triển các chương trình an toàn dễ áp dụng, có thể lặp lại và yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm nắm quyền sở hữu đối với sự an toàn của công trường.

Quản lý chi phí

Quản lý chi phí

Kết nối dữ liệu quản lý dự án và công tác hiện trường với các hoạt động chi phí để hiểu nguyên nhân gốc rễ và phạm vi tác động của chi phí.

Hoàn thành các dự án đúng thời hạn và ngân sách với sự trợ giúp của các công cụ dễ sử dụng và dễ tùy chỉnh của Autodesk Build

Dự án (Project)
Công trường (Field)
Sheets
Chi phí (Cost)
Dự án (Project)
Kết nối RFIs (Connect RFIs)
Đơn giản hóa việc đệ trình (Simplify Submittals)
Nâng cao chất lượng cuộc họp (Improve Meetings)
Quản lý tài sản (Manage Assets)
Kết nối RFIs (Connect RFIs)

Tạo RFI và quản lý quá trình xem xét, đồng thời kết nối RFI với các Issues, lệnh thay đổi hoặc biên bản cuộc họp.

Tạo và theo dõi các mục đệ trình (RFA) và quản lý tất cả thông tin trong một nhật ký đệ trình duy nhất.

Theo dõi các cam kết đã thực hiện, liên kết thiết yếu và lưu giữ lịch sử có tổ chức của tất cả các hồ sơ cuộc họp.

Hợp lý hóa việc theo dõi và quản lý tài sản từ khi thiết kế đến khi bàn giao.

Nơi quản lý tập trung Issues (Defect List)
Kết nối công trường và văn phòng (Connect Field & Office)
Hợp lý hóa việc kiểm tra chất lượng và an toàn (Streamline Quality & Safety Inspections)
Nơi quản lý tập trung Issues (Defect List)

Quản lý tất cả các vấn đề về thiết kế, chất lượng và an toàn từ một nơi.

Ghi lại những gì đang xảy ra trên công trường và chia sẻ với các bên liên quan trong một thư viện trung tâm.

Đảm bảo toàn bộ nhóm duy trì các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn từ bất kỳ thiết bị nào, ở bất kỳ đâu.

Phát hành hồ sơ tới công trường (Publish Docs to the Field)
Tạo và chia sẽ Markups (Create & Share Markups)
Xem bản vẽ và mô hình 3D ngay tại công trường (Navigate 2D Drawings and 3D Models Onsite)
Phát hành hồ sơ tới công trường (Publish Docs to the Field)

Đảm bảo các nhóm có quyền truy cập vào thông tin phù hợp, bất kỳ lúc nào, với tính năng tự động đồng bộ hóa với thiết bị di động.

Sử dụng các công cụ đánh dấu để kêu gọi sự chú ý đến các chi tiết trên bản vẽ của bạn và chia sẻ với nhóm của bạn để cộng tác tốt hơn.

Điều hướng các bản vẽ 2D và mô hình 3D một cách dễ dàng và hình dung rõ hơn công việc của nhóm bạn. Được xây dựng cho trải nghiệm di động.

Quản lý lệnh thay đổi (Control Change Orders)
Quản lý thanh toán (Manage Payments)
Hợp lý hóa chi phí (Streamline Expenses)
Cải thiện dự báo dòng tiền (Improve Forecasting)
Quản lý lệnh thay đổi (Control Change Orders)

Quản lý các thay đổi với tầm nhìn rõ ràng về các tác động đến ngân sách tổng thể của dự án.

Quản lý các ứng dụng thanh toán và theo dõi các khoản thanh toán so với tổng công việc phải hoàn thành..

Kết nối hệ thống kế toán của bạn để hợp lý hóa việc xem xét và phê duyệt hóa đơn.

Cải thiện độ chính xác của dự báo chi phí với các hoạt động chi phí tập trung và kết nối.

Những cập nhật nổi bật của sản phẩm Autodesk Build trong tháng 11-2023 - OneCAD News #112

Vào ngày 07-11-2023 vừa qua thì hãng Autodesk nói chung và nền tảng Autodesk Construction Cloud nói riêng...

ACC-News tháng 11 - Autodesk Build

Vào ngày 07-11-2023 vừa qua thì hãng Autodesk nói chung và nền tảng Autodesk Construction Cloud nói riêng...

Những tính năng mới trong Autodesk Construciton Cloud - Tháng 11 - 2023

Hãng Autodesk luôn đặt ra mục tiêu giúp đội ngũ của bạn làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong bản...

Những tính năng mới trong Autodesk Construciton Cloud - Tháng 11 - 2023

Hãng Autodesk luôn đặt ra mục tiêu giúp đội ngũ của bạn làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong bản...

Xem thêm
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 1-800-7181