Phần mềm Autodesk Revit


AUTODESK® REVIT®.

THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN - MEP


Thiết kế các thành phần phức tạp trong hệ thống MEPF (mechanical, engineering, plumbing, fire protection) là một vấn đề, triển khai và kiểm soát chúng lại là một vấn đề khác. Các video dưới đây sẽ hỗ trợ bạn cả 2, gợi ý cách phối hợp dễ dàng với các cộng sự trong dự án.
(các video trong nội dung bài viết được trình bày bằng tiếng Anh, nguồn từ Autodesk và CADLearning)
.

Giới thiệu phần mềm Revit Tải bản dùng thử

MÔ HÌNH HÓA (MODELING)

Hiểu về không gian (space)

Hiểu về không gian (space)

3:07 phút

Tìm hiểu về các thuộc trong không gian.

Thêm các thiết bị Mechanical

Thêm các thiết bị Mechanical

7:25 phút

Đặt các thiết bị cơ (mechanical) vào mô hình công trình.
 

Tạo hệ thống ống gió (duct)

Tạo hệ thống ống gió (duct)

 8:46 phút

Thêm các thành phần và tạo thành hệ thống ống gió trong Revit.
 

Mô phỏng năng lượng

Mô phỏng năng lượng

 2:18 phút

Chạy phân tích năng lượng với mô hình khối lượng hoặc các phần tử trong công trình,...
 

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/revit-trial-resource-center/images/719896-Optimizing-Building-Energy-Usage-572x340.jpg

Tối ưu hóa sử dụng năng lượng

 6:23 phút

Đánh giá mô phỏng và thực hiện các thay đổi cần thiết để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong công trình.
 

Tạo layout ống gió

Tạo layout ống gió

 9:00 phút

Tìm hiểu 2 cách tạo layout của hệ thống ống gió.
 

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Link revit model

Liên kết mô hình Revit

5:21 phút

Liên kết mô hình Revit hiện có với các mô hình Revit khác và thiết lập vị trí các mô hình liên kết sao cho trùng khớp.

Hiểu về Phase Statuses

Hiểu về Phase Statuses

4:25 phút

Tìm hiểu cách thay đổi trạng thái Phase của các phần tử trong mô hình.
 

Tiêu chuẩn hóa các chú thích

Tiêu chuẩn hóa các chú thích

4:16 phút

Xem lại cách chú thích trong Revit, chuẩn hóa và sử dụng để phát triển thành tiêu chuẩn trình bày thiết kế.

CHẾ TẠO (FABRICATION)

Tùy chỉnh thông số chế tạo

Tùy chỉnh thông số chế tạo

6:28 phút

Thêm các thông số mô tả chế tạo vào dự án bằng cách chỉ định các cấu hình cần thiết.

Chế tạo các chi tiết định tuyến

Chế tạo các chi tiết định tuyến

3:46 phút

Đặt các bộ phân chế tạo trong mô hình bằng cách ấn vào điểm đầu và điểm cuối.
 

Chỉnh sửa chế tạo chi tiết nối (connector)

Chỉnh sửa chế tạo chi tiết nối (connector)

4:37 phút

Tìm hiểu cách chỉnh sửa kích thước và kết nối giữa các chi tiết.

khóa đào tạo revit cơ điện mepf

Khóa học Revit MEPF chuẩn quốc tế

Khóa học Autodesk Revit MEPF dành cho người mới làm quen sẽ bạn sẽ giúp bạn làm quen với các công cụ thiết kế MEPF trên Revit. | Chương trình học được tham khảo trực tiếp từ giáo trình chính hãng Autodesk.

Xem chi tiết
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0919-019-964