Phần mềm Autodesk Revit


AUTODESK® REVIT®.

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - ARCHITECTURE


Các dự án đều sẽ bắt đầu với tầm nhìn của một kiến trúc sư. Nhưng làm thế nào để có thể kết nối ý tưởng ban đầu trong xuyên suốt dự án với độ chính xác cao nhất? Các hướng dẫn sau sẽ hướng dẫn cho bạn cách Revit thu thập và tuyền đạt ý tưởng kiến trúc đến các bộ môn khác trong quá trình thực hiện dự án.
(các video trong nội dung bài viết được trình bày bằng tiếng Anh, nguồn từ Autodesk và CADLearning)
.

Giới thiệu phần mềm Revit Tải bản dùng thử

MÔ HÌNH HÓA (MODELING)

Tạo tường bao ngoài của công trình

Tạo tường bao ngoài của công trình

7:23 phút

Bắt đầu dự án của bạn với việc tạo các bức tường bao ngoài công trình - yếu tố cơ bản nhất được thực hiện trong Revit.

Tạo tường lõi core walls trong Revit

Tạo tường lõi (core walls)

7:31 phút

Tạo các bức tường bên trong công trình với các thuộc tính đặc thù.
 

Tạo cửa wall trong Autodesk Revit

Tạo cửa

6:44 phút

Tạo cửa đi trong mô hình sau khi bạn đã vẽ các thành phần tường.
 

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Link revit model

Liên kết mô hình Revit

5:21 phút

Liên kết mô hình Revit hiện có với các mô hình Revit khác và thiết lập vị trí các mô hình liên kết sao cho trùng khớp.

Hiểu về Phase Statuses

Hiểu về Phase Statuses

4:25 phút

Tìm hiểu cách thay đổi trạng thái Phase của các phần tử trong mô hình.
 

Tiêu chuẩn hóa các chú thích

Tiêu chuẩn hóa các chú thích

4:16 phút

Xem lại cách chú thích trong Revit, chuẩn hóa và sử dụng để phát triển thành tiêu chuẩn trình bày thiết kế.

MẸO VÀ THỦ THUẬT

Đo kích thước toàn bộ tường

Đo kích thước toàn bộ tường

4:15 phút

Tìm hiểu cách đo kích thước tường bằng cách đặt toàn bộ chuỗi kích thước cùng một lúc.

Thay đổi tham số theo một nhóm

Thay đổi tham số theo một nhóm

5:07 phút

Kiểm soát các tham số cho các phần tử trong cùng một số.
 

Chế độ xem 3D và các chế độ khác

Chế độ xem 3D và các chế độ khác

4:30 phút

Hướng chế độ xem 3D sang các chế độ xem khác để bạn chỉ thấy phần mô hình mà bạn muốn.
 

Xóa các điểm giao của tường

Xóa các điểm giao của tường

6:50 phút

Sửa đổi điều kiện liên kết bằng cách thiết lập liên kết giữa các phần tử tường riêng lẻ.
 

Tạo cầu thang đa tầng

Tạo cầu thang đa tầng

2:59 phút

Tạo cầu thang đi qua nhiều tầng.
 

Đặt tên phòng tự động

Đặt tên phòng tự động

4:31 phút

Tìm hiểu cách tiết kiệm thời gian bằng cách tự động tạo các phòng.
 

khóa đào tạo revit kiến trúc

Khóa học Revit Architecture chuẩn quốc tế

Khóa học Revit Architecture tiêu chuẩn được tổ chức nhằm truyền tải các khái niệm và nguyên tắc xây dựng mô hình kiến trúc, xuất hồ sơ bản vẽ thiết kế | Chương trình học được tham khảo trực tiếp từ giáo trình chính hãng Autodesk.

Xem chi tiết

Xem thêm về việc hỗ trợ thiết kế kết cấu
trong Autodesk Revit
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0919-019-964