Các chính sách mới cho chương trình Multi-user Trade-In (với kế hoạch gia hạn Multi-user subscription và Network maintenance)

23 3 / 2021

160

Autodesk tiếp tục áp dụng nhiều chương trình nhằm hỗ trợ khách hàng trong diễn biến đại dịch Covid-19 toàn cầu, đồng thời nhiều khách hàng cũng đã sẵn sàng để chuyển đổi phần mềm sang dạng Named User (Single-user). Tiếp tục chính sách đã thông báo vào FY21 Q4, Autodesk đang trong quá trình thay đổi để giúp khách hàng có thể chuyển đổi linh hoạt sang Single-User, bên cạnh đó còn mang đến những trải nghiệm và lợi ích tuyệt vời, theo đó: 

  • Tất cả khách hàng có các kế hoạch thuộc nhóm đối áp dụng của chương trình sẽ có đủ điều kiện để tham gia Multi-user trade-in 1:2 ở ngay lần gia hạn đầu tiên và bất kỳ lần gia hạn kế tiếp kể từ ngày 07/08/2020.
  • Cần tiến hành Trade-in trước ngày hết hạn của bản quyền. 
  • Giá ưu đãi của Multi-user trade-in sẽ tăng vào ngày 07/05/2021, theo lộ lịch điều chỉnh giá Gia hạn thường niên của Autodesk. Đồng thời đây cũng là thời điểm ngừng phân phối Maintenance plan. 
  • Chương trình ưu đãi Multi-user trade-in áp dụng đến ngày 06/08/2023
Các chính sách mới cho chương trình Multi-user Trade-In

Các câu hỏi thường gặp

 

1. Khách hàng đã triển khai bản quyền Multi-user và hiện tại đã có thông tin hãng ngừng cung cấp, họ có đủ điều kiện để tham gia chương trình Trade-in không?

Khi đến kế hoạch gia hạn của bản quyền Multi-user đã triển khai trước đó, khách hàng có đủ điền kiện tham gia Multi-user trade-in 1:2, đồng thời với các lần gia hạn tiếp theo vẫn có thể tham gia trước ngày 06/08/2021.

2. Khách hàng có thể điều chỉnh thời hạn của tất cả các bản quyền khi tham gia Trade-in offer không?

Khách hàng có thể điều chỉnh thời hạn của các bản quyền khi tham gia Multi-user Subscription và Network Maintenance Trade-in cho kế hoạch gần nhất để làm Master Contract. Với các kế hoạch tiếp theo, khách hàng có thể tham gia Trade-in và thêm bản quyền Single-user vào Existing Contract để tất cả kế hoạch vào năm tiếp theo sẽ có cùng ngày hết hạn. 

3. Hiện tại ưu đãi Trade in có được áp dụng cho những kế hoạch gia hạn trong thời gian tới không? Giá của nó sẽ như thế nào?

Giá của Trade-in sang dạng Single-user được hỗ trợ xấp xỉ một nửa so với chi phí Gia hạn Multi-user Subscription hoặc Network maintenance. Khách hàng có thể tham gia trade-in 1:2 ở lần gia hạn đầu tiên tính từ ngày 07/08/2020 hoặc với các lần gia hạn tiếp theo.

Bắt đầu từ ngày 07/05/2021 giá ưu đãi cho Multi-user subscription và Network maintence trade-in sẽ tăng theo lộ lịch điều chỉnh giá Gia hạn thường niên của Autodesk.

4. Khách hàng có thể tiến hành Trade in 1:1 ở lần gia hạn tiếp theo được không?

Với chính sách cập nhật hiện tại chỉ có thể tham gia trade-in 1:2 cho các kế hoạch, không áp dụng trade-in 1:1 Ở kế hoạch gia hạn của bản quyền Single-user (đã Trade-in ở năm trước), khách hạng có thể giảm số lượng, Gia hạn dựa trên nhu cầu sử dụng ở thời điểm đó. 

Xem thêm: PDMC aec
Hướng dẫn tìm đối tác cung cấp dịch vụ trên Autodesk Marketplace
Hướng dẫn tìm đối tác cung cấp dịch vụ trên Autodesk Marketplace

Số lượng doanh nghiệp và người dùng phần mềm Autodesk là rất lớn, từ đó sinh ra nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ tư vấn, đào tạo, outsource các phần mềm và giải pháp từ hãng. Autodesk đưa ra một website tổng...

Xem thêm

Webinar "Kiểm soát xung đột với BIM Collaborate - Navisworks và bóc tách khối lượng trên nền tảng cloud"

Tận dụng sức mạnh của các giải pháp Autodesk để kiểm soát xung đột và bóc tách khối lượng trên nền tảng...

Giới thiệu tính năng mới của AUTOCAD 2022

Vừa qua ngày 23/03/2021, phiên bản mới nhất 2022 của phần mềm AutoCAD là AutoCAD 2022 đã được Autodesk...

Cập nhật chính sách cho phần mềm Autodesk EAGLE

Eagle là giải pháp của Autodesk ứng dụng trong thiết kế mạch điện, trước đây, phần mềm này được phân...

Cách đăng kí Autodesk Docs dành cho AEC Collection Multi-user với SKU Zero-Dollar

Từ tháng 02/2021, Autodesk tích hợp phần mềm Autodesk Docs vào bản quyền thuê bao AEC Collection Single-user...

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592