Quản lý license với Bring Your Own Subscription (BYOS) trong Autodesk Construction Cloud

21 1 / 2022

2098

Bring Your Own Subscription (BYOS) là một chính sách xác định quyền truy cập vào các mô-đun và dịch vụ của Autodesk. Các sản phẩm như Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build và Autodesk Takeoff,.. trên nền tảng Autodesk Construction Cloud sẽ dùng chính sách này.

Các sản phẩm trong nền tảng Autodesk Construction CloudCác sản phẩm trong nền tảng Autodesk Construction Cloud

Project administrators có thể mời thêm các thành viên khác tham gia vào dự án của họ mà ko cần yêu cầu account administrator giúp gán quyền cho họ. Miễn là họ đã có sẵn giấy phép bản quyền của sản phẩm hoặc đang sử dụng tài khoản dùng thử.Tự động đồng bộ license của nền tảng ACC với tài khoản của Autodesk giúp việc quản lý license các thành viên tham gia trong dự án trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra khi sở hữu tài khoản ACC bạn cũng có quyền truy cập vào nền tảng BIM360 tham gia vào các dự án đã tạo trên nền tảng này.

Gán giấy phép sử dụng cho tài khoản người dùngGán giấy phép sử dụng cho tài khoản người dùng

Bring Your Own Subscription (BYOS) hoạt động như thế nào ?

Dưới đây là một số ví dụ về việc gán giấy phép cho sản phẩm:

  • Công ty A có 25 giấy phép BIM Collaborate Pro và tất cả đều được phân quyền sử dụng cho nhân viên của công ty A.
  • Công ty B có 25 giấy phép của BIM Collaborate Pro và tất cả đều được phân quyền cho sử dụng cho nhân viên của công ty B.
  • Công ty C có 25 giấy phép BIM Collaborate và tất cả đều được phân quyền sử dụng cho nhân viên của công ty C.
  • Công ty D có 25 giấy phép Autodesk Docs (thông qua đăng ký AEC Collection) và tất cả đều được phân quyền sử dụng cho nhân viên của công ty D.

Tình huống 1

Q: Công ty A mời năm người dùng của Công ty B tham gia dự án trên nền tảng ACC của Công ty A. Công ty A có cần mua thêm giấy phép để sử dụng BIM Collaborate Pro cho Công ty B không?

A: Không. Vì người dùng Công ty B đã có giấy phép BIM Collaborate Pro của riêng họ. Họ có thể tham gia và truy cập vào dự án mà không cần Công ty A mua bất kỳ giấy phép bổ sung nào.

Tình huống 2A

Q: Công ty A mời năm người dùng của Công ty C tham gia dự án trên nền tảng ACC của Công ty A. Nếu Công ty A muốn Công ty C có Revit Cloud Worksharing hoặc Collaboration for Civil 3D hoặc Collaboration for Plant 3D trong dự án của Công ty A, thì có cần phải mua thêm giấy phép cho Công ty C không?

A: Có. Vì Công ty C không có đăng ký BIM Collaborate Pro nên Công ty C cần có thêm giấy phép để có quyền truy cập Revit Cloud Worksharing hoặc Collaboration for Civil 3D hoặc Collaboration for Plant 3D. Các đăng ký BIM Collaborate Pro bổ sung này có thể được mua bởi Công ty A hoặc Công ty C.

Tình huống 2B

Q: Điều gì sẽ xảy ra nếu Công ty A chỉ muốn Công ty C có quyền truy cập Document Management và Design Collaboration của Công ty A?

A: Vì Công ty C có đăng ký BIM Collaborate của riêng họ, nên B họ có thể sử dụng giấy phép của mình để truy cập Document Management và Design Collaboration của Công ty A.

Tình huống 3

Q: Điều gì sẽ xảy ra nếu Công ty C mời năm người dùng của Công ty D tham gia dự án của họ và muốn họ chỉ có quyền truy cập vào mô-đun Document Management . Công ty C có phải mua thêm giấy phép của BIM Collaborate không?

A: Không, vì Autodesk Docs hỗ trợ BYOS cho mô-đun Document Management, Công ty D có thể sử dụng Autodesk Docs của họ để tham gia vào dự án của Công ty C.

Hoàng Nghị
Nguồn: Autodesk

Cám ơn bạn đã quan tâm đến các nội dung của chúng tôi.
Để nhận ngay thông báo khi có tin tức mới từ OneCAD Vietnam, bạn có thể đăng ký nhận bảng tin thông qua email.

Đăng ký nhận bảng tin

Phổ biến lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam không ngừng đổi mới và cải thiện từng ngành,...

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên kỹ thuật

OneCAD Vietnam đang cần tuyển dụng vị trí Chuyên viên kỹ thuật (Technical Specialist)

Tuyển dụng Technical Specialist (Pre-sales) - Architecture Engineering & Construction

OneCAD Viet Nam hiện đang tuyển dụng Tuyển dụng Technical Specialist (Pre-sales) - Architecture Engineering...

Bổ Sung Tính Năng Summary Trên Hệ Thống Quản Lý Bản Quyền của Autodesk - OneCAD News#137

Với Summary, các bạn có thể xem nhanh thông tin về các license hiện có, và đặc biệt là nó sẽ liệt kê...

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0919-019-964