21 6 / 2016

2904
Ngày 20/06/2016, OneCAD Việt Nam chính thức trở thành Trung tâm đào tạo ủy Quyền của Autodesk tại Việt Nam, OneCAD Vietnam có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp Chứng chỉ sử dụng phần mềm Autodesk chính hãng, Chứng Chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.
 
Các Chứng Chỉ Chính Hãng, OneCAD sẽ cung cấp cho người dùng:
1. Autocad 2017
2. Autocad Mechanical 2017
3. Autodesk Inventor Professional 2017
 
Giấy Chứng Nhận Trung Tâm Đào Tạo Ủy Quyền của Autodesk Tại Việt Nam

Giay chứng nhận trung tâm đào tạo

4.5 bởi 5543 người xem
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592