Assemble

Giữ cho dự án đi đúng hướng. Cập nhật và kết nối thông tin mô hình BIM để đánh giá thiết kế, dự toán, kiểm soát thay đổi, lập tiến độ, theo dõi tiến độ và nhiều hơn thế nữa.

LIÊN HỆ TƯ VẤN TẢI BẢN DÙNG THỬ

hoặc gọi số 0919-019-964

Cải thiện mô hình có điều kiện

Sẵn sàng chuyển đổi bất kì mô hình thiết kế nào trở thành mô hình cho thi công. Nhóm, sắp xếp và tổ chức thông tin dự án của bạn, sau đó củng cố quy trình làm việc hiệu quả bằng cách làm phong phú mô hình của bạn với siêu dữ liệu.

Một giải pháp trong
Một giải pháp trong Autodesk Construction Cloud

Cải thiện mô hình có điều kiện
Phối hợp đánh giá thiết kế hiệu quả

Phối hợp đánh giá thiết kế hiệu quả

Giúp phối hợp thiết kế hiệu quả hơn, dựa vào môi trường dữ liệu chung trên nền tảng đám mây đã đem lại quyền truy cập vào thông tin thiết kế với tất cả các bên có liên quan.

Hợp lý hóa việc bóc tách khối lượng và quản lý thay đổi dựa trên mô hình

Dễ dàng tổ chức dữ liệu dự án theo các thông số do người dùng xác định như gói thầu, vị trí, giai đoạn, WBS và mã hoạt động công việc.

Dễ hiểu, hình dung và định lượng các thay đổi xảy ra trong mỗi lần thay đổi thiết kế. Dễ dàng xác định những gì đã được thêm vào hoặc loại bỏ trong mô hình và những khối lượng đã thay đổi.

Hợp lý hóa việc bốc tách khối lượng và quản lý thay đổi dựa trên mô hình

Theo dõi tiến độ lắp đặt

Theo dõi tiến độ lắp đặt

Những mô hình có điều kiện có thể truy cập được cho toàn bộ tổ chức của bạn bằng nền tảng dựa trên đám mây. Sau đó, tổ chức và sắp xếp những thông tin có liên quan và chia sẻ các view mà đã được lọc trước cho nhu cầu hàng ngày của team công trường.


Assemble cho phép các nhóm tại công trường chọn các đối tượng trong mô hình và cập nhật trạng thái cài đặt. Việc kết nối các trạng thái này với các đối tượng trong mô hình cung cấp một báo cáo tiến độ trực quan phong phú về công việc đã hoàn thành gắn trực tiếp với khối lượng của dự án.

Khả năng nổi bật của Assemble

 

Theo dõi những vấn đề (Issues) với BIM360

Theo dõi những vấn đề (Issues) với ACC và BIM 360

Xác định, theo dõi và giải quyết các vấn đề của dự án theo cách nhanh hơn, dễ theo dõi hơn.

Kết nối, quản lý khối lượng và  Biểu mẫu giá thầu

Kết nối, quản lý khối lượng và Biểu mẫu giá thầu

Nhanh chóng xuất khối lượng từ Assemble và nhập chúng vào các biểu mẫu giá thầu trong BuildingConnected.

Quản lý tiến độ dự án

Quản lý tiến độ dự án

Tự động kết nối WBS và các hoạt động từ Oracle Primavera P6 trực tiếp với mô hình của bạn trong Assemble.

Quản lý tiến độ dự án

Báo cáo với Power BI

Nhận các báo cáo và trang tổng quan có thể tùy chỉnh tương tác hoàn toàn giúp bạn đi sâu vào dữ liệu dự án để cải thiện khả năng kiểm soát dự án.

Hội thảo: "Phổ biến lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trên địa bàn tỉnh Lào Cai" - OneCAD News #128

Sáng ngày 29/3/2024 vừa qua, OneCAD Viet Nam được vinh dự tham gia buổi hội thảo do Sở Xây dựng và Viện...

Các tính năng mới trong Autodesk Construction Cloud - Tháng 03-2024

Hãng Autodesk luôn đặt ra mục tiêu giúp đội ngũ của bạn làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn khi sử dụng...

Loại trừ nhanh các đối tượng không cần kiểm tra xung đột với tính năng Object Exclusions trong Model Coordination - OneCAD News #126

Tính năng "Object Exclusions" là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng trong quá trình kiểm tra xung đột của...

Gamuda đang xây dựng một tương lai dựa trên dữ liệu thông qua hợp tác trên nền tảng đám mây

Gamuda Berhad (Gamuda) là một công ty chuyên về lĩnh vực kỹ thuật, bất động sản và cơ sở hạ tầng có trụ...

Xem thêm
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0919-019-964