Những điểm mới trong Autocad 2018

14 4 / 2017

38619

Giới thiệu

Vừa qua, hãng Autodesk đã cho ra mắt phiên bản AutoCAD 2018 với nhiều tính năng và công cụ mới phục vụ cho việc thiết kế. AutoCAD 2018 cho phép người dùng tạo và chia sẻ bản vẽ một cách chính xác với các công cụ mới nhằm nâng cao năng suất, sự hợp tác – sáng tạo và tiết kiệm thời gian. Công cụ nhận dạng văn bản SHX chuyển đổi nhanh chóng PDF dưới dạng hình học được nhập vào sang các đối tượng văn bản và bạn cũng sẽ nhận thấy những cải tiến trong việc điều hướng 3D khi bạn thu phóng và di chuyển.
Hãy cùng ONECAD VIET NAM đi sâu hơn vào nhưng tính năng mới trong Autocad 2018 nó sẽ rất hiệu quả trong việc cải thiện hiệu suất làm việc của bạn.

Tài liệu

Đây là một trong những cập nhật lớn và ấn tượng nhất có trong Autocad 2018 với công cụ nhận dạng văn bản SHX (Recognition SHX Text).

Nhận dạng văn bản SHX - định dạng tập tin PDF của Adobe không nhận ra các phông chữ AutoCAD SHX. Khi một tập tin PDF được tạo ra từ một bản vẽ, văn bản được định nghĩa với phông chữ SHX được lưu trữ dưới dạng hình học trong tập tin PDF. Nếu các tập tin PDF sau đó được nhập vào một tập tin DWG, văn bản SHX gốc sau đó sẽ được nhập dưới dạng hình học và không được công nhận là văn bản.

Trong phiên AutoCAD 2018, Autodesk đang cung cấp một công cụ nhận dạng văn bản SHX cho phép bạn chọn kiểu nhập PDF hình học, đại diện cho văn bản SHX và chuyển đổi cho các đối tượng văn bản cần thiết. Bạn có thể truy cập từ công cụ nhận dạng văn bản SHX (lệnh PDFSHXTEXT) trên nhãn chèn ribbon.

Nhận dạng văn bản

Cách mà công cụ hoạt động là thông qua việc phân tích các nhóm hình học từ sự lựa chọn của bạn và so sánh chúng với các ký tự trong các tập tin SHX cache được chỉ định.

Nhận dạng SHX

Bạn vẫn quản lý để duy trì một khối điều khiển trong quá trình này. Một tùy chọn cài đặt cho phép bạn quản lý các phông chữ SHX mà bạn muốn so sánh và kiểm soát nhiều hơn trong quá trình chuyển đổi. Các phông chữ SHX phổ biến nhất được liệt kê theo mặc định, và bạn có thể thêm hoặc xoá phông chữ SHX dựa trên nhu cầu của bạn. Trong quá trình, AutoCAD so sánh mỗi phông chữ cho đến khi tìm thấy một trong những phông chữ phù hợp với văn bản đã chọn. Bạn có thể thiết lập cài đặt cho AutoCAD để tìm thấy những phông chữ phù hợp nhất. Bạn có thể thiết lập cài đặt cho AutoCAD để tìm phông chữ phù hợp nhất. Điều này đảm bảo nó sẽ thử tất cả các tùy chọn trước khi lựa chọn tốt nhất.

Khi tìm thấy phông đúng, hộp thông báo sẽ hiển thị kết quả:

SHX Text Recognition

Tương tác người dùng

Nhiều phiên bản trước đã tập trung vào cách bạn tương tác và làm việc với AutoCAD. Việc phát hành phiên bản 2018 không phải là ngoại lệ. Dưới đây là điểm nổi bật của các tính năng mới ảnh hưởng đến thanh công cụ truy cập nhanh (Quick Access Toolbar) và màu đường dẫn Rubber-band

Thanh công cụ truy cập nhanh - Tùy chọn điều chỉnh lớp bây giờ là một phần của trình đơn thanh công cụ truy cập nhanh. Mặc dù nó được tắt theo mặc định, bây giờ bạn có thể đặt nó để hiển thị trong thanh công cụ cùng với các công cụ khác mà bạn thường sử dụng.

What's New AutoCAD 2018 - Quick Access Toolbar
What's New AutoCAD 2018 - Quick Access Toolbar

Màu đường dẫn rubber-band - Khi di chuyển con trỏ giữa hai điểm trong AutoCAD, đường dẫn sẽ căng ra tự động với vùng vẽ. Ví dụ dưới đây cho thấy điều này giống như thế.

Rubber-band Line Color

Với việc phát hành AutoCAD 2018, bạn có thể kiểm soát màu sắc cùng với các yếu tố giao diện khác. Bạn có thể truy cập điều khiển này từ nút Colors trên nhãn Display của hộp thoại Options.

Rubber-band Line Color

Hợp tác

AutoCAD 2018 tiếp tục cải thiện khả năng cộng tác. Dưới đây là tổng quan về tài liệu tham chiếu ngoài (External References) và các cải tiến về chế độ chia sẽ hướng thiết kế (Share Design View).

Tài liệu tham chiếu bên ngoài - Các cải tiến trong AutoCAD 2018 giúp giảm các vấn đề do các đường dẫn tham chiếu bị hỏng.
Khi gắn một tài liệu bên ngoài với một bản vẽ AutoCAD, loại đường dẫn mặc định bây giờ đặt các đường dẫn tương đối thay vì đường dẫn đầy đủ. Nếu điều này không phải là loại đường dẫn ưa thích, bạn có thể sử dụng biến hệ thống cập nhật REFPATHTYPE để sửa đổi các loại đường dẫn mặc định tài liệu tham khảo. Thiết lập giá trị 0 cho loại không đường dẫn, 1 cho tương đối, hoặc 2 cho đường dẫn đầy đủ.

External References

Trong các phiên bản trước, bạn không thể chỉ định đường dẫn tương đối đến tài liệu tham chiếu khi bản vẽ máy chủ không được lưu. Nhưng đến phiên bản 2018, bây giờ bạn đã có thể chỉ định một đường dẫn tương đối cho một tệp tin ngay cả khi bản vẽ lưu trữ không được đặt tên. Nếu bạn chọn tài liệu tham chiếu trong bảng External References, cột Saved Path hiển thị một đường dẫn đầy đủ có dấu hoa thị để cho biết một thay đổi sẽ diễn ra khi lưu bản vẽ về máy chủ lưu trữ. Một thuộc tính trong ô Details cũng cho biết tệp tham chiếu đang chờ một đường dẫn tương đối.

What's New AutoCAD 2018 - External References

Nếu bản vẽ hiện tại bao gồm tài liệu tham chiếu tương đối và bạn lưu nó vào một vị trí khác, bạn sẽ được nhắc cập nhật các đường dẫn tương đối.

External References

Trình đơn ngữ cảnh của bảng External References đưa ra hai tùy chọn mới khi bạn nhấp chuột phải vào tệp tham chiếu không được tìm thấy.

Chọn đường dẫn mới mới cho phép bạn đi đến một vị trí mới cho tệp tham chiếu bị thiếu (sửa một) và sau đó cung cấp cho bạn một tùy chọn để áp dụng cùng một vị trí mới cho các tài liệu tham chiếu khác bị thiếu (sửa tất cả).

External References

Tìm và thay thế tất cả các tham chiếu sử dụng một đường dẫn được chỉ định từ tất cả các tài liệu tham khảo đã chọn (nhiều lựa chọn) và thay thế tất cả các lần xuất hiện của đường dẫn đó bằng một đường dẫn được chỉ định mới.

Find and Replace

Khi bạn chọn thay đổi loại đường dẫn từ trình đơn nhấp chuột phải hoặc thanh công cụ để tham chiếu trong bản tham chiếu ngoài, điều này sẽ vô hiệu hóa loại đường dẫn hiện tại của tài liệu tham chiếu được chọn. Điều này giúp hiểu được loại đường dẫn nào đang được sử dụng.

External References

Tham chiếu lồng nhau - hoặc tài liệu tham chiếu nhỏ - bây giờ hiển thị một cách cô lập nếu tài liệu tham chiếu lớn của nó được ngừng tải hoặc không tìm thấy.

What's New AutoCAD 2018 - External References

Tùy chọn Open không còn bị vô hiệu hóa khi bạn nhấp chuột phải vào một tài liệu tham chiếu chưa được tải trong bảng tài liệu tham chiếu ngoài. Điều này cho phép bạn nhanh chóng mở các tài liệu tham chiếu hủy tải tải nếu cần.

External References

Nếu bạn đổi tên một tài liệu tham chiếu ngoài chưa được tải xuống trong bảng External References, nó sẽ không còn tự động tải lại. Nó vẫn được hủy tải cho đến khi bạn cố tình tải lại nó.

External References

Khi còn lại một tệp tham chiếu ngoài từ một công cụ bên ngoài bảng External References, tên tài liệu tham chiếu mới sẽ được tự động cập nhật trong bảng. Bạn không còn phải tải lại nó để xem tên cập nhật.

Khi mở một bản vẽ với tài liệu tham khảo bên ngoài mà không tìm thấy, thuật ngữ tin nhắn đã được thay đổi cho rõ ràng. Bây giờ nó sẽ hiển thị "Số lượng các tài liệu tham khảo không được tìm thấy" thay vì "Số lượng các tập tin tham chiếu mất tích".

What's New AutoCAD 2018 - External References

Nâng cao tính năng chia sẽ hướng thiết kế - Như đã đề cập ở trên, sự cộng tác là một sự cải tiến rất lớn trong bản phát hành năm 2018 và Share Design View cho phép bạn xuất bản quan điểm của bản vẽ lên đám mây để hợp tác với các bên liên quan và bảo vệ các tệp của bạn.

Các bên liên quan xem thiết kế không cần phải đăng nhập vào A360 hoặc đã được cài đặt AutoCAD. 2D điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái chia sẻ quan điểm của thiết kế của bạn với bất cứ ai khi cần thiết.

Bạn có thể truy cập vào công cụ mới Share Design View từ trình đơn công bố xuất bản trên trình đơn Application hoặc từ nhãn ribbon A360 với lệnh ONLINEDESIGNSHARE.

Share Design View Enhancements

Cập nhật Công nghệ và Hiệu suất

Việc phát hành năm 2018 của AutoCAD đi kèm với các cập nhật cung cấp cải tiến về hiệu suất và công nghệ. Các bản cập nhật này bao gồm Hỗ trợ màn hình hiệu suất cao (4k), REGEN3, BIM 360, và nhiều hơn nữa.

Tệp định dạng DWG – Định dạng DWG đã được cập nhật để nâng cao hiệu quả trong việc mở và lưu. Điều này rất hữu ích khi làm việc với các bản vẽ với nhiều đối tượng chú thích và khung nhìn. Ngoài ra, khối 3D và bề mặt tạo bây giờ sử dụng mô hình hình học mới nhất mà đã được cải thiện an ninh và ổn định.

Lưu lại hiệu suất - Cải thiện đáng kể hiệu suất, đặc biệt là với khối và chú thích rộng, Mtext với các cột và định dạng khác mới hơn, cũng như các thuộc tính và định nghĩa thuộc tính với Multilines.

Hỗ trợ màn hình độ phân giải cao (4k) - AutoCAD đang tiếp tục cải tiến hỗ trợ cho màn hình có độ phân giải cao để đảm bảo trải nghiệm cho người một cách dùng tốt nhất. Các thành phần giao diện người dùng như tab Bắt đầu, Dòng lệnh, bảng màu, hộp thoại, thanh công cụ, ViewCube, hộp thoại chọn và tay cầm được phóng to và hiển thị hợp lý.

Hiển thị và hiệu suất 2D - Bản cập nhật hiệu suất đồ họa cho phép bạn tắt màn hình hiển thị mượt mà trong khi tận dụng chất lượng hình học cao.

2D Display and Performance

Truy cập vào hộp thoại Performance Graphics từ công cụ Hardware Acceleration trên thanh trạng thái.

hardware acceleration

AutoCAD Mobile - AutoCAD Mobile đi kèm với mọi đăng ký AutoCAD. Điều này rất tốt cho việc di chuyển khi đang di chuyển. Bạn có thể xem, tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bản vẽ CAD trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, loại bỏ sự cần thiết phải in bản vẽ để đưa đến các trang web việc làm hoặc thăm hỏi khách hàng.

Trên đây là những công cụ và tính năng mới trong phiên bản AutoCAD 2018, ONECAD VIETNAM mong rằng những thông tin trên giúp bạn vận dụng và nâng cao hiệu suất làm việc của mình tối ưu nhất.


AutoCAD 2019 tích hợp các bộ công cụ chuyên ngành

AutoCAD giờ đây đã tích hợp các công cụ hỗ trợ thiết kế cơ khí cho đến thiết kế kiến trúc, lập bản đồ và GIS... trong một bộ phần mềm duy nhất bạn có thể truy cập tất cả các phần mở rộng của AutoCAD, công với ứng dụng nền Web và di động.

OneCAD Viet Nam

Cám ơn bạn đã quan tâm đến các nội dung của chúng tôi.
Để nhận ngay thông báo khi có tin tức mới từ OneCAD Vietnam, bạn có thể đăng ký nhận bảng tin thông qua email.

Đăng ký nhận bảng tin

Autodesk Construction Cloud giới thiệu trung tâm lưu trữ dữ liệu tại Úc

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Autodesk hiện cung cấp cho khách hàng tại Úc tùy chọn lưu trữ dữ...

Trí tuệ nhân tạo trong Autodesk Fusion: Cách mạng hóa thiết kế sản phẩm - OneCAD News #141

Trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trong Autodesk Fusion hỗ trợ người tăng tính hiệu quả, độ chính xác...

Những Ứng Dụng Của Autodesk AI Tích Hợp Vào AutoCAD

Không nằm ngoài xu hướng này, vào đầu năm 2024, Autodesk đã giới thiệu Autodesk AI – một giải pháp áp...

Chương trình khuyến mãi cho kế hoạch triển khai mới phần mềm AutoCAD

OneCAD xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình khuyến mãi của Autodesk 2-5-10 cho phần...

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0919-019-964