10 9 / 2020

366
Thời gian bắt đầu: 9:00 - 11:00 - 20/09/2020
Chủ đề: Autodesk Inventor Sheetmetal & AutoCAD Electrical
Đơn vị tổ chức: OneCAD Vietnam
 

Giới thiệu

Webinar trao đổi về sử dụng Autodesk Inventor Sheetmetal & AutoCAD Electrical.

Nội dung

  • Ứng dụng các lệnh trong Modul thiết kế kim loại tấm - Inventor Sheetmetal
  • Thiết kế chi tiết cho kim loại tấm
  • Giới thiệu khóa học Inventor Sheetmetal
  • Lưu ý khi sử dụng AutoCAD Electrical
  • Đồng bộ giữa AutoCAD Electrical và Autodesk Inventor
  • Thiết lập dự án làm việc nhóm với AutoCAD Electrical
  • Q&A

Yêu cầu dành cho người tham dự

  • Miễn phí tham gia.
THAM DỰ WEBINAR

Autodesk Inventor Sheetmetal & AutoCAD Electrical


Xem thêm: inventor autocad
Hướng dẫn tìm đối tác cung cấp dịch vụ trên Autodesk Marketplace
Hướng dẫn tìm đối tác cung cấp dịch vụ trên Autodesk Marketplace

Số lượng doanh nghiệp và người dùng phần mềm Autodesk là rất lớn, từ đó sinh ra nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ tư vấn, đào tạo, outsource các phần mềm và giải pháp từ hãng. Autodesk đưa ra một website tổng...

Xem thêm

Công nghệ xây dựng năm 2021: 5 xu hướng bạn cần biết

Cả thế giới đang trong thời kì dịch Covid hoành hành, do đó nhu cầu tạo ra những cách thức giúp mọi người...

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592
OneCAD Zalo Official Account