10 9 / 2020

499
Thời gian bắt đầu: 9:00 - 11:00 - 20/09/2020
Chủ đề: Autodesk Inventor Sheetmetal & AutoCAD Electrical
Đơn vị tổ chức: OneCAD Vietnam
 

Giới thiệu

Webinar trao đổi về sử dụng Autodesk Inventor Sheetmetal & AutoCAD Electrical.

Nội dung

  • Ứng dụng các lệnh trong Modul thiết kế kim loại tấm - Inventor Sheetmetal
  • Thiết kế chi tiết cho kim loại tấm
  • Giới thiệu khóa học Inventor Sheetmetal
  • Lưu ý khi sử dụng AutoCAD Electrical
  • Đồng bộ giữa AutoCAD Electrical và Autodesk Inventor
  • Thiết lập dự án làm việc nhóm với AutoCAD Electrical
  • Q&A

Yêu cầu dành cho người tham dự

  • Miễn phí tham gia.
THAM DỰ WEBINAR

Autodesk Inventor Sheetmetal & AutoCAD Electrical


Xem thêm: inventor autocad
Hướng dẫn tìm đối tác cung cấp dịch vụ trên Autodesk Marketplace
Hướng dẫn tìm đối tác cung cấp dịch vụ trên Autodesk Marketplace

Số lượng doanh nghiệp và người dùng phần mềm Autodesk là rất lớn, từ đó sinh ra nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ tư vấn, đào tạo, outsource các phần mềm và giải pháp từ hãng. Autodesk đưa ra một website tổng...

Xem thêm

Webinar "Kiểm soát xung đột với BIM Collaborate - Navisworks và bóc tách khối lượng trên nền tảng cloud"

Tận dụng sức mạnh của các giải pháp Autodesk để kiểm soát xung đột và bóc tách khối lượng trên nền tảng...

Giới thiệu tính năng mới của AUTOCAD 2022

Vừa qua ngày 23/03/2021, phiên bản mới nhất 2022 của phần mềm AutoCAD là AutoCAD 2022 đã được Autodesk...

Cập nhật chính sách cho phần mềm Autodesk EAGLE

Eagle là giải pháp của Autodesk ứng dụng trong thiết kế mạch điện, trước đây, phần mềm này được phân...

Các chính sách mới cho chương trình Multi-user Trade-In (với kế hoạch gia hạn Multi-user subscription và Network maintenance)

Autodesk tiếp tục áp dụng nhiều chương trình nhằm hỗ trợ khách hàng trong diễn biến đại dịch Covid-19...

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592