Bản quyền phần mềm Autodesk CFD giá tốt nhất thị trường

Phần mềm CFD là phần mềm dùng để tính toán động lực học của vật chất trong không gian

TẢI BẢN DÙNG THỬ LIÊN HỆ BÁO GIÁ TỐT NHẤT

hoặc gọi số 0912-699-592


CFD giúp tăng hiệu suất tính toán của dòng chất lỏng

Nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của tính toán dòng chảy chất lỏng

Dự đoán tốc độ dòng chảy của chất lỏng, hiện tượng giảm áp suất và sự hỗn loạn… chỉ là một trong số nhiều hạng mục khó đo lường trong quá trình thiết kế. Việc hiểu các chỉ số hiệu suất này với việc sử dụng mô phỏng CFD cho phép các kỹ sư khám phá ra nhiều ý tưởng hơn và đưa ra quyết định tốt hơn.

 
Vấn đề hiệu suất

Các sản phẩm hoạt động tốt và đáng tin cậy sẽ tự nói lên tất cả và chúng có thể giúp giành được lợi thế kinh doanh. Các sản phẩm như máy bơm, van, bộ trao đổi nhiệt, vòi phun và thiết bị đo lường đều dựa vào hiệu suất dòng chất lỏng để xác định thành công của chúng. Các kỹ sư cần phải tìm ra sự cân bằng giữa chi phí, hiệu suất và độ tin cậy trong thời gian hạn chế. Để thực hiện được điều này, các kỹ sư phải tìm tòi nhiều ý tưởng hơn trong quá trình thiết kế.


 

 Tăng hiệu suất tính toán của dòng chất lỏng
Đo lường hiệu suất và độ tin cậy

Có nhiều yếu tố khác nhau đóng một vai trò nhất định trong các ứng dụng dòng chất lỏng vì các sản phẩm này có thiết kế rất phức tạp. Tận dụng động lực học chất lỏng tính toán (CFD) cung cấp cho người dùng khả năng mô phỏng hiệu suất của sản phẩm trong nhiều điều kiện hoạt động. Điều này cung cấp cho các kỹ sư hiểu biết về các đặc tính áp suất, lưu lượng và nhiệt của sản phẩm của họ để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy.

 
 


Áp suất

 • Áp suất
 • Giảm áp suất
 • Áp suất ngưng trệ
 • Xâm thực
 • Mechanical chatter


Lưu lượng

 • Lưu lượng dòng chảy
 • Sự hỗn loạn
 • Vận tốc
 • Tuần hoàn
 • Phân phối dòng chảy


Nhiệt

 • Truyền nhiệt
 • Phân phối nhiệt
 • Xếp chồng nhiệt
 • Trao đổi nhiệt giữa các chất lỏng

 
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 1-800-7181