Autodesk Takeoff

Bóc tách khối lượng từ 2D và 3D với một nền tảng duy nhất. Tạo cạnh tranh với việc đưa ra chi phí chính xác và phù hợp thông qua công cụ bóc tác khối lượng trên nền tảng đám mây của Autodesk.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

hoặc gọi số 0919-019-964

(nội dung đang được cập nhật)

Một giải pháp trong
Một giải pháp trong Autodesk Construction Cloud

 

Những tính năng mới trong Autodesk Construciton Cloud - Tháng 11 - 2023

Hãng Autodesk luôn đặt ra mục tiêu giúp đội ngũ của bạn làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong bản...

Những tính năng mới trong Autodesk Construciton Cloud - Tháng 9 - 2023

Hãng Autodesk luôn đặt ra mục tiêu giúp đội ngũ của bạn làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong bản...

Quản lý tập trung với BuildingConnected Pro và Autodesk Docs

Theo báo cáo được thực hiện bởi FMI và Autodesk các chuyên gia xây dựng trung bình mất khoảng 5,5 giờ...

Những tính năng mới trong Autodesk Construciton Cloud - Tháng 7 - 2023

Trong bản cập nhật lần này, Autodesk đã phát hành hơn 30 tính năng cải tiến trên nền tảng và các sản...

Xem thêm
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0919-019-964