Thiết lập cây thư mục điển hình trong môi trường dữ liệu chung (CDE)

4 5 / 2022

279

Khi khởi động dự án một trong những việc cần thực hiện là khởi tạo cây thư mục dành cho dự án. Chúng ta cần tạo ra một cây thư mục dự án để có thể lưu trữ và kiểm soát dữ liệu, phân quyền truy cập vào các thư mục chỉ định cho các thành viên liên quan. Cây thư mục sẽ giúp các thành viên làm việc một cách khoa học và hiệu quả hơn, thuận lợi tìm kiếm dữ liệu mỗi khi cần thiết.

Ngoài ra, cây thư mục còn giúp xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn sử dụng dữ liệu cũng như tăng cường độ bảo mật thông tin của dự án. Bạn chỉ được phép truy cập và thấy được các dữ liệu liên quan đến nhiệm vụ của bạn trong dự án.

Trong bài viết này OneCADVN sẽ đề xuất cho mọi người một cây thư mục mẫu để lưu trữ và quản lý dữ liệu trên môi trường dữ liệu chung và ở đây mình sẽ sử dụng là Autodesk Docs.

Thiết lập cây thư mục điển hình trong môi trường dữ liệu chung (CDE)

Môi trường dữ liệu chung (CDE) là một nguồn dữ liệu duy nhất được sử dụng để thu nhập, quản lý, phân bổ tài liệu bao gồm cả thông tin hình học và phi hình học trong dự án. Việc tạo ra nguồn thông tin duy nhất làm tăng sự phối hợp giữa các nhóm trong dự án cũng như tránh sự trùng lặp và sai sót. Cấu trúc cây thư mục sẽ bao gồm các thư mục chính sau:

Thông tin đầu vào

Thư mục chứa các thông tin đầu vào của dự án, sử dụng để lưu trữ các thông tin từ phía Chủ đầu tư; hồ sơ khảo sát từ đơn vị khảo sát; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quyết định bổ sung từ các ban ngành có liên quan khác,…

Giai đoạn thiết kế

Đây là thư mục chứa bản vẽ theo các cột mốc sẽ lưu trữ và phát hành bản vẽ của dự án. Các bản vẽ của dự án sẽ được kiểm tra trong khu vực 01 Review theo quy trình kiểm tra và phê duyệt từ các cấp khác nhau.

Thư mục mẫu chứa dữ liệu cần phê duyệt và phát hành

Thư mục mẫu chứa dữ liệu cần phê duyệt và phát hành

Sau khi công tác kiểm tra hoàn tất đến khi Chủ đầu tư phê duyệt, hồ sơ thiết kế sẽ được Phát hành vào khu vực 02 Approval thông qua cổng phê duyệt (Approved Gate) theo quy trình kiểm tra và phê duyệt.

WIP

Khu vực “CÔNG VIỆC ĐANG TIẾN HÀNH” (Work In Progress, viết tắt WIP), đây là nơi làm việc của nhóm thiết kế. WIP được dùng để lưu giữ các thông tin chưa được kiểm tra/thẩm tra/chấp thuận của đơn vị khởi tạo bao gồm mô hình 3D và các tài liệu công việc khác.

Thư mục mẫu chứa dữ liệu cần phê duyệt và phát hành

Thư mục mẫu chứa dữ liệu làm việc

Chia sẻ

Khu vực “CHIA SẺ” (Shared) được dùng để lưu trữ và chia sẻ các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện dự án của các bên tham gia như Mô hình BIM, các bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật, báo cáo, biên bản cuộc họp,...

Thư mục mẫu chứa dữ liệu chia sẻ của dự án

Thư mục mẫu chứa dữ liệu chia sẻ của dự án

Lưu trữ

Khu vực được sử dụng để lưu giữ tiến trình của tất cả các thông tin dự án đã được chia sẻ và phát hành trong quá trình quản lý thông tin cũng như lịch sử kiểm tra trong tiến trình phát triển của chúng. Thông tin được tham chiếu ở khu vực LƯU TRỮ mà trước đó đã ở khu vực PHÁT HÀNH sẽ thể hiện thông tin mà có thể đã được sử dụng cho các công việc thiết kế chi tiết hơn.

Giai đoạn thi công

Khi dự án chuyển đến giai đoạn thi công. Khu vực này được sử dụng để chuyển giao các dữ liệu liên quan cho giai đoạn thi công của dự án. Các nhóm thi công có liên quan sẽ truy cập vào thư mục này để làm việc cũng như xem các dữ liệu liên quan.

Hoàng Nghị
Nguồn: Autodesk

Cám ơn bạn đã quan tâm đến các nội dung của chúng tôi.
Để nhận ngay thông báo khi có tin tức mới từ OneCAD Vietnam, bạn có thể đăng ký nhận bảng tin thông qua email.

Đăng ký nhận bảng tin

Giải pháp thiết kế từ 2D đến 3D -  lập trình gia công trong MỘT bộ phần mềm của Autodesk

Giải pháp thiết kế từ 2D đến 3D - lập trình gia công trong MỘT bộ phần mềm của Autodesk

Giải pháp thiết kế cơ khí nằm trong một bộ phần mềm toàn diện của Autodesk, bao gồm cả AutoCAD, Inventor, 3DsMax, CAM... mang lại giải pháp tối ưu về đồng bộ và chi phí

Xem thêm

5 cách để tiết kiệm thời gian lập trình

Các bước mà nhà chế tạo khuôn có thể thực hiện để giảm thời gian lập trình và cải thiện quy trình gia...

Workshop giải pháp lập trình cắt dây của Autodesk - 10 cải tiến trong Revit 2023 - OneCAD News #38

Trong thời gian tới, OneCAD sẽ tổ chức 1 loạt các workshop nhằm kết nối gần hơn với người dùng giải pháp...

Workshop "Lộ trình ứng dụng Autodesk Build vào dự án thực tế"

Autodesk Build là một giải pháp hàng đầu trong việc giúp số hóa công trường. Nhằm giúp quý khách hàng...

Top 10 cải tiến trong Revit 2023

Autodesk đã ra mắt phiên bản Revit 2023 đã chính thức được phát hành. Thay vì tập trung phát triển các...

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592