8 1 / 2021

164
Thời gian: 00:00 a.m - 00:45 a.m - Ngày 22/1/2021
Đăng ký tham gia để nhận record nội dung sau khi webinar kết thúc
Chủ đề: Tích hợp Revit và Navisworks với BIM 360
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 

Giới thiệu

Hiện tại, BIM 360 đã được tích hợp với Revit và Navisworks. Tham gia webinar để khám phá cách BIM 360 tạo mô hình kết hợp với Revit, Navisworks và BIM 360.

Nội dung

  • Tạo và gán các Issues từ Navisworks, Revit hoặc BIM 360.
  • Quản lý kết hợp Issues trên cloud.
  • Tự động phát hiện xung đột.
  • Duy trì môi trường làm việc đồng nhất.

Yêu cầu dành cho người tham dự

  • Miễn phí tham gia.
THAM DỰ WEBINAR


Webinar Integrate Revit and Navisworks with BIM 360


Xem thêm: revit bim360 navisworks
Hướng dẫn tìm đối tác cung cấp dịch vụ trên Autodesk Marketplace
Hướng dẫn tìm đối tác cung cấp dịch vụ trên Autodesk Marketplace

Số lượng doanh nghiệp và người dùng phần mềm Autodesk là rất lớn, từ đó sinh ra nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ tư vấn, đào tạo, outsource các phần mềm và giải pháp từ hãng. Autodesk đưa ra một website tổng...

Xem thêm

Webinar "Kiểm soát xung đột với BIM Collaborate - Navisworks và bóc tách khối lượng trên nền tảng cloud"

Tận dụng sức mạnh của các giải pháp Autodesk để kiểm soát xung đột và bóc tách khối lượng trên nền tảng...

Giới thiệu tính năng mới của AUTOCAD 2022

Vừa qua ngày 23/03/2021, phiên bản mới nhất 2022 của phần mềm AutoCAD là AutoCAD 2022 đã được Autodesk...

Cập nhật chính sách cho phần mềm Autodesk EAGLE

Eagle là giải pháp của Autodesk ứng dụng trong thiết kế mạch điện, trước đây, phần mềm này được phân...

Các chính sách mới cho chương trình Multi-user Trade-In (với kế hoạch gia hạn Multi-user subscription và Network maintenance)

Autodesk tiếp tục áp dụng nhiều chương trình nhằm hỗ trợ khách hàng trong diễn biến đại dịch Covid-19...

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0912-699-592